Pagina inhoud

  Bestuur van de failliete boedel (Afd. 3, Titel 1 Fw.)

  Inleiding bestuur van de failliete boedel

  Afd. 3, Titel 1 Fw. (art. 64 Fw. tot en met art. 86 Fw.) geeft regels voor de taak- en functieverdeling van de personen, die verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van het faillissement. De afdeling kent 5 paragrafen waarin die functionarissen en hun bevoegdheden zijn geregeld.

  Rechter-commissaris in faillissement

  Allereerst de rechter-commissaris, die bij de faillietverklaring door de rechtbank wordt benoemd. De rechter-commissaris (of kortweg: “R-C”) houdt toezicht op het functioneren van de curator, die de het beheer en de vereffening van de boedel (zoals geregeld in Afd. 4) verantwoordelijk is. Zie de pagina Rechter-commissaris.

  Curator in faillissement

  De centrale functionaris in het faillissement is in de praktijk de curator. De regels voor de curator zijn opgenomen in paragraaf 2. Zie de pagina Curator.

  Commissie uit de schuldeisers in faillissement

  De wet voorziet ook in de mogelijkheid tot het instellen van een commissie uit de schuldeisers. In de praktijk gebeurt dit minder vaak, vooral in grotere faillissementen waarin een substantieel vermogen is dat vereffend moet worden en waarbij het zinvol is dat de crediteuren inspraak hebben op het handelen van de curator. De commissie van de schuldeisers is geregeld in paragraaf 3. Zie de pagina Commissie uit de schuldeisers.

  Vergaderingen van de schuldeisers in faillissement

  Tijdens de afwikkeling van het faillissement kunnen er één of meerdere vergaderingen van schuldeisers worden gehouden. De gang van zaken op dergelijke vergaderingen is geregeld in paragraaf 4. Zie de pagina Vergaderingen van de schuldeisers. De meest voorkomende vergadering is de verificatievergadering, waarop de erkenning of betwisting van ingediende vorderingen wordt behandeld.

  Daarnaast komen ook vergaderingen voor waarin de stemming over een door de schuldenaar aangeboden akkoord wordt behandeld en de schuldeisers daarover kunnen stemmen. Het gaat hierbij overigens steeds alleen om de concurrente schuldeisers, die geen preferentie hebben (ook wel genoemd: de ‘gewone’ schuldeisers). Boedelschuldeisers, preferente schuldeisers en separatisten hebben geen rol in deze vergaderingen.

  Rechterlijke beschikkingen in faillissement

  Tot slot geeft paragraaf 5 een aantal regels met betrekking tot rechterlijke beschikkingen. Men spreekt van beschikkingen omdat binnen het faillissementsrecht geprocedeerd wordt door middel van verzoeken of verzoekschriften. Zie de pagina Rechterlijke beschikkingen.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 7-12-2015; laatste bewerking 3-03-2020]

  Pagina inhoud

   Bestuur van de failliete boedel (Afd. 3, Titel 1 Fw.)

   Inleiding bestuur van de failliete boedel

   Afd. 3, Titel 1 Fw. (art. 64 Fw. tot en met art. 86 Fw.) geeft regels voor de taak- en functieverdeling van de personen, die verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van het faillissement. De afdeling kent 5 paragrafen waarin die functionarissen en hun bevoegdheden zijn geregeld.

   Rechter-commissaris in faillissement

   Allereerst de rechter-commissaris, die bij de faillietverklaring door de rechtbank wordt benoemd. De rechter-commissaris (of kortweg: “R-C”) houdt toezicht op het functioneren van de curator, die de het beheer en de vereffening van de boedel (zoals geregeld in Afd. 4) verantwoordelijk is. Zie de pagina Rechter-commissaris.

   Curator in faillissement

   De centrale functionaris in het faillissement is in de praktijk de curator. De regels voor de curator zijn opgenomen in paragraaf 2. Zie de pagina Curator.

   Commissie uit de schuldeisers in faillissement

   De wet voorziet ook in de mogelijkheid tot het instellen van een commissie uit de schuldeisers. In de praktijk gebeurt dit minder vaak, vooral in grotere faillissementen waarin een substantieel vermogen is dat vereffend moet worden en waarbij het zinvol is dat de crediteuren inspraak hebben op het handelen van de curator. De commissie van de schuldeisers is geregeld in paragraaf 3. Zie de pagina Commissie uit de schuldeisers.

   Vergaderingen van de schuldeisers in faillissement

   Tijdens de afwikkeling van het faillissement kunnen er één of meerdere vergaderingen van schuldeisers worden gehouden. De gang van zaken op dergelijke vergaderingen is geregeld in paragraaf 4. Zie de pagina Vergaderingen van de schuldeisers. De meest voorkomende vergadering is de verificatievergadering, waarop de erkenning of betwisting van ingediende vorderingen wordt behandeld.

   Daarnaast komen ook vergaderingen voor waarin de stemming over een door de schuldenaar aangeboden akkoord wordt behandeld en de schuldeisers daarover kunnen stemmen. Het gaat hierbij overigens steeds alleen om de concurrente schuldeisers, die geen preferentie hebben (ook wel genoemd: de ‘gewone’ schuldeisers). Boedelschuldeisers, preferente schuldeisers en separatisten hebben geen rol in deze vergaderingen.

   Rechterlijke beschikkingen in faillissement

   Tot slot geeft paragraaf 5 een aantal regels met betrekking tot rechterlijke beschikkingen. Men spreekt van beschikkingen omdat binnen het faillissementsrecht geprocedeerd wordt door middel van verzoeken of verzoekschriften. Zie de pagina Rechterlijke beschikkingen.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 7-12-2015; laatste bewerking 3-03-2020]

   Bestuur van de failliete boedel (Afd. 3, Titel 1 Fw.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!