LawyrupFaillissementswetFaillissement (Titel 1 Fw.)Bestuur van de failliete boedel (Afd. 3, Titel 1 Fw.)Rechterlijke beschikkingen (Par. 5, Afd. 3, Titel 1 Fw.)

Rechterlijke beschikkingen (Par. 5, Afd. 3, Titel 1 Fw.)

Inleiding rechterlijke beschikkingen in faillissement

In Par. 5, Afd. 3, Titel I Fw. geeft de wet twee bepalingen (art. 85 Fw.  en art. 86 Fw.) met betrekking tot de rechtsmiddelen die tegen rechterlijke beschikkingen in faillissement kunnen worden aangewend en over de uitvoerbaarheid bij voorraad.

De beslissingen van de rechtbank of de rechter-commissaris in een faillissement heten beschikkingen, omdat het faillissement een verzoekschriftprocedure is.

In beginsel geen rechtsmiddel

Art. 85 Fw. bepaalt dat alle beschikkingen met betrekking tot het beheer of de vereffening van de failliete boedel door de rechtbank in hoogste aanleg worden gewezen, tenzij de wet anders heeft bepaald.

Uitvoerbaar bij voorraad

Daarnaast bepaalt art. 86 Fw. dat alle beschikkingen inzake het beheer of de vereffening van de failliete boedel uitvoerbaar bij voorraad zijn, tenzij het tegendeel is bepaald. 

Auteur & Last edit

[AB, 14-11-2018]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.

Wat vond u van dit artikel ?