LawyrupFaillissementswetFaillissement (Titel 1 Fw.)Bestuur van de failliete boedel (Afd. 3, Titel 1 Fw.)Vergaderingen van de schuldeisers (Par. 4, Afd. 3, Titel 1 Fw.)

Vergaderingen van de schuldeisers (Par. 4, Afd. 3, Titel 1 Fw.)

Inleiding vergadering schuldeisers faillissement

Als onderdeel van de faillissementsprocedure kunnen er vergaderingen worden gehouden van de schuldeisers. De gang van zaken op deze vergaderingen is geregeld in Par. 4, Afd. 3, Titel I Fw. (art. 80 Fw.tot en met art. 84 Fw.).

Vereisten vergadering van schuldeisers

Het bestuur over de failliete boedel kan ook worden beïnvloed door de vergadering van schuldeisers. Tijdens een vergadering van de schuldeisers is de rechter-commissaris voorzitter. Tevens geldt de verplichting dat de curator aanwezig is, of iemand die met instemming van de rechter-commissaris de curator vervangt (art. 80 lid 1 en 2 Fw.).

Stemrecht

Tijdens de vergadering van schuldeisers kunnen besluiten worden genomen indien de meerderheid van de aanwezige schuldeisers instemmen. Voor elke € 45,- brengt iedere schuldeiser één stem uit. Voor vorderingen met een waarde van onder € 45,- wordt één stem uitgebracht (art. 81 lid 1 Fw.). Indien een vordering wordt gesplitst kan hiermee geen stemrecht worden geworven (art. 81 lid 2 Fw.). Overigens geldt dat alleen schuldeisers die zijn erkend of voorlopig zijn toegelaten een stemrecht hebben (art. 82 Fw.).

Wijze vertegenwoordiging en oproeping

Schuldeisers kunnen bij de vergadering in persoon aanwezig zijn, dan wel worden vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde of een advocaat (art. 83 lid 2 Fw.). Op het moment dat een schuldeiser zich heeft laten vertegenwoordigen, zal bij latere oproepingen voor vergaderingen de berichtgeving worden verzonden aan de gevolmachtigde, tenzij de schuldeiser de curator schriftelijk heeft verzocht dit niet te doen (art. 83 lid 2 Fw.). 

Houden van vergaderingen

De vergaderingen, tenzij de wet anders heeft voorgeschreven, kunnen zo vaak worden gehouden als dat de rechter-commissaris dat noodzakelijk acht. Ook kunnen schuldeisers zelf een verzoek voor het houden van een vergadering voorleggen aan de rechter-commissaris. Dit verzoek kan worden gedaan indien tenminste vijf schuldeisers dit verlangen en zij één vijfde deel van de erkende schuldvorderingen vertegenwoordigen. Tevens moeten zij het verzoek met redenen omkleden (art. 84 lid 1 Fw.). De rechter-commissaris zal vervolgens bepalen op welke dag en tijdstip de vergadering zal plaatsvinden. De schuldeisers worden tenminste tien dagen van te voren schriftelijk door de curator opgeroepen, waarbij in de oproeping het onderwerp van vergadering worden weergegeven (art. 84 lid 2 Fw.).

Auteur & Last edit

[AB, 14-11-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Wat vond u van dit artikel ?