LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Gezag over minderjarige kinderen (Titel 14, Boek 1 B.W.)

Het gezag over minderjarige kinderen (Titel 14, Boek 1 B.W.)

Inleiding gezag over minderjarige kinderen

De omvangrijke Titel 14 van Boek 1 B.W. gaat over het gezag over minderjarigen, onderverdeeld in acht afdelingen. Degenen die gezag uitoefenen over een kind, hebben de zeggenschap en verantwoordelijkheid over het kind. Gezag kent twee vormen: ouderlijk gezag en voogdij, waarbij voogdij door anderen dan de ouders wordt uitgeoefend. De Titel omvat grofweg 132 bepalingen (art. 1:245 B.W. tot en met art. 1:377 B.W.).

De Titel omvat 8 Afdelingen:

Afd. 1 Algemene bepalingen gezag over minderjarige kinderen

Afd. 2 Ouderlijk gezag over minderjarige kinderen

Afd. 3 Gemeenschappelijke bepalingen gezagsuitoefening door de ouders en de gezagsuitoefening door één van hen

Afd. 3A Gezamenlijk gezag van een ouder samen met een ander dan de ouder

Afd. 3B Maatregel van opgroeiondersteuning

Afd. 4 Ondertoezichtstelling van minderjarigen

Afd. 5 Beëindiging van het ouderlijk gezag

Afd. 6 Voogdij

Procesrecht gezag over minderjarige kinderen

Het wetboek van Burgerlijke rechtsvordering kent in Titel 6, Boek III Rv. de procesregels voor procedures met betrekking tot familierecht, waaronder procedures met betrekking tot het gezag over kinderen, zowel in een (echt)scheidingsprocedure als daarbuiten. Zie de pagina Procedures personen- en familierecht.

Auteur & Last edit

[AvB, 22-09-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.