Voogdij over minderjarigen (Afd. 6, Titel 14, Boek 1 B.W.)

Inleiding voogdij over minderjarigen

In Afd. 6, Titel 14 van Boek 1 B.W. is de voogdij over minderjarigen geregeld. De Afdeling omvat zo’n 100 bepalingen, verdeeld over 11 paragrafen (art. 1:280 B.W. – art. 1:279 B.W. is vervallen – tot en met art. 1:377 B.W.). De regeling van de voogdij is vrij uitgebreid, en is onderverdeeld in 11 paragrafen.

Par. 1 Voogdij in het algemeen (art. 1:279 B.W. tot en met art. 1:291a B.W.)

Par. 2 Voogdij door een der ouders opgedragen bij uiterste wilsbeschikking (art. 1:292 B.W. tot en met art. 1:294 B.W.)

Par. 3 Voogdij door de rechter opgedragen (art. 1:295 B.W. tot en met art. 1:301 B.W.)

Par. 4 Voogdij van rechtspersonen (art. 1:302 B.W. tot en met art. 1:323 B.W.)

Par. 5 Ontslag van de voogdij (art. 1:320 B.W. tot en met art. 1:323 B.W.)

Par. 6 Onbevoegdheid tot de voogdij (art. 1:324 B.W. en art. 1:325 B.W.)

Par. 7 Ondertoezichtstelling van onder voogdij staande minderjarigen (art. 1:326 B.W.)

Par. 8 Beëindiging van de voogdij (art. 1:327 B.W. tot en met art. 1:335 B.W.)

Par. 9 Het toezicht van de voogd over de persoon van de minderjarige (art. 1:336 B.W. en art. 1:336a B.W.)

Par. 10 Het bewind van de voogd (art. 1:337 B.W. tot en met art. 1:371a B.W.)

Par. 11 De rekening en verantwoording bij het einde van de voogdij (art. 1:372 B.W. tot en met art. 1:377 B.W.)

Auteur & Last edit

[MdV, 27-10-2021; laatste bewerking 1-04-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.