LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Gezag over minderjarige kinderen (Titel 14, Boek 1 B.W.)Gezamenlijk gezag ouder met ander dan een ouder (Afd. 3A, Titel 14, Boek 1 B.W.)

Gezamenlijk gezag ouder met ander dan een ouder (Afd. 3A, Titel 14, Boek 1 B.W.)

Inleiding gezamenlijk gezag ouder met ander dan een ouder

In Afd. 3A, Titel 14 van Boek 1 B.W. is de gezagsuitoefening over het minderjarige kind geregeld van één ouder, samen met iemand anders dan de andere ouder geregeld. De Afdeling omvat 7 bepalingen, verdeeld over 3 paragrafen (art. 1:253sa lid 1 B.W. tot en met art. 1:253y B.W.).

Het gezamenlijk gezag van rechtswege van een ouder tezamen met een ander dan de ouder (Par. 1)

Wordt tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap een kind geboren, en is één van de echtgenoten/partners niet de ouder, dan oefenen beide toch gezamenlijk het gezag uit, tenzij het kind ook in familierechtelijke betrekking staat tot een andere ouder (art. 1:253sa lid 1 B.W.).

De bepalingen omtrent het gezamenlijk gezag uit Afd. 2 (Ouderlijk gezag over minderjarige kinderen) zijn hierop van toepassing, met uitzondering van twee bepalingen: art. 1:251 lid 2 B.W. en art. 1:251a lid 2 en 3 B.W. (art. 1:253sa lid 2 B.W.). Zie de pagina Ouderlijk gezag over minderjarige kinderen.

Auteur & Last edit

[AvB, 27-10-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.