Pagina inhoud

  Het gezag over minderjarige kinderen (Titel 14, Boek 1 B.W.)

  Inleiding gezag over minderjarige kinderen

  De omvangrijke Titel 14 van Boek 1 B.W. gaat over het gezag over minderjarigen, onderverdeeld in acht afdelingen. Degenen die gezag uitoefenen over een kind, hebben de zeggenschap en verantwoordelijkheid over het kind. Gezag kent twee vormen: ouderlijk gezag en voogdij, waarbij voogdij door anderen dan de ouders wordt uitgeoefend. De Titel omvat grofweg 132 bepalingen (art. 1:245 B.W. tot en met art. 1:377 B.W.).

  De Titel omvat 8 Afdelingen:

  Afd. 1 Algemene bepalingen gezag over minderjarige kinderen (art. 1:245 B.W. tot en met  art. 1:250 B.W.)

  Afd. 2 Ouderlijk gezag over minderjarige kinderen (art. 1:251 B.W. tot en met  art. 1:253m B.W.)

  Afd. 3 Gemeenschappelijke bepalingen gezagsuitoefening door de ouders en de gezagsuitoefening door één van hen (art. 1:253n B.W. tot en met art. 1:253s B.W.)

  Afd. 3A Gezamenlijk gezag van een ouder samen met een ander dan de ouder (art. 1:253sa lid 1 B.W. tot en met art. 1:253y B.W.)

  Afd. 3B Maatregel van opgroeiondersteuning

  Afd. 4 Ondertoezichtstelling van minderjarigen (art. 1:254 B.W. tot en met art. 1:265k B.W.)

  Afd. 5 Beëindiging van het ouderlijk gezag (art. 1:266 B.W. tot en met art. 1:276 B.W.)

  Afd. 6 Voogdij ((art. 1:280 B.W. tot en met art. 1:377 B.W.)

  Procesrecht gezag over minderjarige kinderen

  Het wetboek van Burgerlijke rechtsvordering bevat in Titel 6, Boek III Rv. de procesregels voor procedures met betrekking tot familierecht, waaronder procedures met betrekking tot het gezag over kinderen, zowel in een (echt)scheidingsprocedure als daarbuiten. Zie de pagina Procedures personen- en familierecht.

  Wanneer ouders en/of kind in een ander land resideren, dan zal in geval van procedures aan de hand van de Verordening Brussel II-ter (binnen de EU) of aan de hand van de Haagse verdragen inzake het familierecht bezien moeten worden welke rechter bevoegd is. Zie de pagina Verordening Brussel II-ter en de pagina Verdragen familierecht.

  Auteur & Last edit

  [AvB, 22-09-2021; laatste bewerking 20-03-2023]

  Pagina inhoud

   Het gezag over minderjarige kinderen (Titel 14, Boek 1 B.W.)

   Inleiding gezag over minderjarige kinderen

   De omvangrijke Titel 14 van Boek 1 B.W. gaat over het gezag over minderjarigen, onderverdeeld in acht afdelingen. Degenen die gezag uitoefenen over een kind, hebben de zeggenschap en verantwoordelijkheid over het kind. Gezag kent twee vormen: ouderlijk gezag en voogdij, waarbij voogdij door anderen dan de ouders wordt uitgeoefend. De Titel omvat grofweg 132 bepalingen (art. 1:245 B.W. tot en met art. 1:377 B.W.).

   De Titel omvat 8 Afdelingen:

   Afd. 1 Algemene bepalingen gezag over minderjarige kinderen (art. 1:245 B.W. tot en met  art. 1:250 B.W.)

   Afd. 2 Ouderlijk gezag over minderjarige kinderen (art. 1:251 B.W. tot en met  art. 1:253m B.W.)

   Afd. 3 Gemeenschappelijke bepalingen gezagsuitoefening door de ouders en de gezagsuitoefening door één van hen (art. 1:253n B.W. tot en met art. 1:253s B.W.)

   Afd. 3A Gezamenlijk gezag van een ouder samen met een ander dan de ouder (art. 1:253sa lid 1 B.W. tot en met art. 1:253y B.W.)

   Afd. 3B Maatregel van opgroeiondersteuning

   Afd. 4 Ondertoezichtstelling van minderjarigen (art. 1:254 B.W. tot en met art. 1:265k B.W.)

   Afd. 5 Beëindiging van het ouderlijk gezag (art. 1:266 B.W. tot en met art. 1:276 B.W.)

   Afd. 6 Voogdij ((art. 1:280 B.W. tot en met art. 1:377 B.W.)

   Procesrecht gezag over minderjarige kinderen

   Het wetboek van Burgerlijke rechtsvordering bevat in Titel 6, Boek III Rv. de procesregels voor procedures met betrekking tot familierecht, waaronder procedures met betrekking tot het gezag over kinderen, zowel in een (echt)scheidingsprocedure als daarbuiten. Zie de pagina Procedures personen- en familierecht.

   Wanneer ouders en/of kind in een ander land resideren, dan zal in geval van procedures aan de hand van de Verordening Brussel II-ter (binnen de EU) of aan de hand van de Haagse verdragen inzake het familierecht bezien moeten worden welke rechter bevoegd is. Zie de pagina Verordening Brussel II-ter en de pagina Verdragen familierecht.

   Auteur & Last edit

   [AvB, 22-09-2021; laatste bewerking 20-03-2023]

   Het gezag over minderjarige kinderen (Titel 14, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!