LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Lijfrente (Titel 18, Boek 7 B.W.)

Lijfrente (Titel 18, Boek 7 B.W.)

Inleiding lijfrente

Als laatste titel van Boek 7 B.W. regelt Titel 18, Boek 7 B.W. de lijfrente. De Titel bevat slechts 3 artikelen.

Definitie lijfrente

In art. 7:990 B.W. wordt de lijfrente als volgt gedefinieerd:

“Lijfrente is het van het in leven zijn van één of meer personen afhankelijke recht op een periodieke uitkering in geld.”

Omzetting en opschorting

De gerechtigde kan bij uitblijven van tijdige betaling een bedrag ineens opeisen, waarmee hij een lijfrente bij een verzekeraar kan inkopen (art. 7:991 lid 1 B.W.).

Als de schuldenaar twijfelt of “het lijf” nog in leven is, dan mag hij echter de betaling opschorten (lid 2).

Rente bij overlijden

Art. 7:992 B.W. bevat tot slot een bepaling over rente in geval van overlijden van “het lijf”. Die moet tijdgelang betaald worden, dan wel – als vooruitbetaling is afgesproken – over het hele tijdvak (in de regel zal dit een maand zijn).

Auteur & Last edit

[MdV, 21-01-2019]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.