LawyrupOver Lawyrup

Wat doen wij?

De website van Lawyrup biedt knowhow over vermogensrecht, civiel procesrecht en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met links naar de op Rechtspraak gepubliceerde uitspraken.

De doelgroep van Lawyrup is in de eerste plaats juridische professionals, die op zoek zijn naar informatie over het recht en de rechtspraak op één van de drie rechtsgebieden die Lawyrup bestrijkt. Meestal aan de hand van een concrete vraag die zij in de praktijk tegenkomen. Maar iedereen die iets te weten wil komen over het burgerlijk (proces)recht is welkom om van de content kennis te nemen.

Lawyrup is bovendien gratis. Het kan zijn dat er aanvullende betaalde diensten aangeboden zullen worden, maar de kern van de website is volledig gratis toegankelijk zonder dat je een account hoeft te hebben of hoeft in te loggen.

De knowhow op Lawyrup is zo toegankelijk mogelijk gemaakt. Zodat je snel antwoord op je vraag vindt. Praktijkjuristen willen graag snel een antwoord vinden, want tijd is geld. De informatie moet dus doelgericht en gestructureerd kunnen worden gevonden. Je moet niet een hooiberg aan informatie krijgen waarin je moet proberen die ene speld te vinden.

Ontstaan van Lawyrup

Lawyrup is in november 2015 online gegaan. De website is een idee van mr. Maarten de Vries (DV Advocatuur in Naarden). Veel advocaten en andere professionals maken gebruik van de door juridische en andere uitgevers aangeboden producten voor het zoeken naar juridische kennis. Handboeken, tijdschriften, geredigeerde wetboeken met commentaar en tegenwoordig ook online databases. Die laatste zijn relatief duur en je krijgt maar een klein plakje van de cake, over één specifiek rechtsgebied. Als juridisch professional heb je die niet de hele tijd nodig, dus je betaalt voor incidenteel gebruik. Wanneer je met meerdere professionals binnen dezelfde organisatie van deze tools gebruik wilt maken, moet je voor elke gebruiker een hoge prijs betalen.

Bovendien krijg je bij een online search in zo’n database een enorme hoeveelheid ongeordende informatie. De spreekwoordelijke hooiberg dus, waarin je net dat ene antwoord moet zien te vinden. Dat kost je veel teveel tijd als praktijkjurist.

De professionele juridische markt bestaat uit een aantal grote spelers, die genoeg middelen en mensen hebben om zelf een goede knowhow database aan te leggen en te onderhouden, en scherpere contracten met uitgevers af te sluiten. Op basis van deze kennisbanken geven zij vaak ook weer samen met uitgeverijen tijdschriften uit, waar de kleinere kantoren op geabonneerd zijn. Er is dus een zekere mate van oligarchie in de juridische kennismarkt.

Kleinere organisaties van juridische professionals

Meer dan de helft van de juridische markt bestaat uit kleinere spelers, die zelf ook veel juridische kennis bezitten. Op basis van hun dagelijkse werk en ervaring groeit die kennis ook. Bovendien doen zij veel kennis op doordat zij voortdurend deelnemen aan verplichte nascholing.

Wanneer een juridische professional met een vraagstuk in de praktijk bezig is, zoekt hij of zij van alles uit en bestudeert wet en jurisprudentie. Die kennis (vaak in print) belandt in een dossier, en dat dossier belandt uiteindelijk in het archief. Zou het niet veel beter zijn wanneer deze kennis (memo’s en adviezen) in een online platform gezet wordt en zo voor velen – ook kleinere organisaties – online beschikbaar is? Als veel juridische professionals hieraan bijdragen en dit samen onderhouden, dan maken vele handen licht werk en ontstaat er een schat aan informatie.

Zoekopdrachten op internet

De praktijkjurist bedient zich tegenwoordig ook vaak van Google searches op internet. Het probleem daarvan is ook weer, dat je een hooiberg aan informatie vindt, waarvan je goed moet checken of die nog up to date is. Hetzelfde geldt voor zgn. webcrawlers, die tegen een laag bedrag per maand van internet vergaarde informatie aanbieden. De informatie is ongestructureerd en een antwoord op een specifieke vraag laat zich niet snel vinden. Vaak is die informatie ook gebaseerd op ‘nieuwtjes’. Daarmee is die content vluchtiger dan de content op Lawyrup.

Lawyrup biedt een meer gestructureerde kennisbank, waarvan weliswaar net als bij Google searches niet verzekerd is dat die de meest actuele informatie bevat, maar naarmate de database gevuld wordt en meer mensen eraan bijdragen wordt die kwaliteit vanzelf beter. Lawyrup richt zich niet op nieuwtjes, maar op blijvende content. Je kunt het vergelijken met een handboek versus een tijdschrift.

Lawyrup wil dus voor een grotere groep – en deels zowel voor als door juridische professionals – meer gestructureerde en gratis juridische knowhow aanbieden.

Waar moet dat heen?

Lawyrup is in de eerste drie jaren voor het grootste deel eigenhandig geschreven door mr. Maarten de Vries, op basis van zijn kennis en praktijkervaring. Uiteindelijk is ervoor gekozen de structuur van de wet voor de website aan te houden, om zo gericht mogelijk te kunnen zoeken naar knowhow. Dit is dus principieel anders dan de methodiek die op internet gangbaar is (een zoekterm invullen en kijken wat je vindt).

Verdienmodel van Lawyrup

Het verdienmodel van Lawyrup sluit aan bij wat de tegenwoordige internetgebruiker verwacht: gratis informatie. Daar staat tegenover dat de inkomsten uit een andere bron moeten komen. Er staan dus advertenties op de website gericht op de doelgroep van Lawyrup. Voor niets gaat de zon immers op, en om het succes en de kwaliteit van Lawyrup verder te laten groeien zijn nu eenmaal financiële middelen nodig.

Profielen content partners

Ook kunnen juridische professionals – advocaten, notarissen, deurwaarders, incassobureau’s, juridisch adviesbureau’s, schuldsaneringsbureau’s, mediators enz. – een betaald profiel op de website van Lawyrup aanmaken. Daarmee kunnen zij de aandacht op hun expertise en diensten vestigen. Nog meer natuurlijk als zij ook bijdragen aan de website van Lawyrup leveren, zoals adverteren, het schrijven van bijdragen of het aanbieden van e-Books etc. via de website. Er zullen daarnaast aanvullende producten en diensten tegen betaling worden aangeboden.

Lead generation

Sommige websites bieden zgn. leads generation aan: mensen op zoek naar een juridische professional worden via de website doorverwezen naar een advocaat of andere jurist. Die betaalt daarvoor aan de website een vergoeding. De beroepsregels van de Orde van Advocaten beperken lead generation. Lawyrup bood aanvankelijk geen lead generation aan. In 2021 is besloten die extra service voor content partners te onderzoeken. Dit omdat Lawyrup door de specifieke content en toegepaste SEO binnen zoekmachines als Google een sterke positie heeft. Met die positie kunnen content partners van Lawyrup zich een betere positie in de markt verwerven bij het werven van nieuwe cliënten.

Uitbreiding met andere rechtsgebieden

Het concept van Lawyrup is heel goed uit te breiden naar aangrenzende rechtsgebieden. Het is dan ook zeker denkbaar dat de website zal worden uitgebreid dochterwebsites die andere rechtsgebieden ontsluiten. Eerst zal echter de focus liggen op het verbeteren en verdiepen van de knowhow op de huidige website.

Burgerlijk Wetboek

Burgerlijke rechtsvordering

Faillissementswet