Over Lawyrup

Wat is Lawyrup?

De website van Lawyrup biedt knowhow over vermogensrechtciviel procesrecht en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met links naar de op Rechtspraak gepubliceerde uitspraken.

De doelgroep van Lawyrup is in de eerste plaats juridische professionals, die op zoek zijn naar informatie over het recht en de rechtspraak op één van de drie rechtsgebieden die Lawyrup bestrijkt. Meestal aan de hand van een concrete vraag die zij in de praktijk tegenkomen. Maar iedereen die iets te weten wil komen over het burgerlijk (proces)recht is welkom om van de content kennis te nemen.

Lawyrup is bovendien gratis. De website is volledig gratis toegankelijk zonder dat je een account hoeft te hebben of hoeft in te loggen.

De knowhow op Lawyrup is zo toegankelijk mogelijk gemaakt. Zodat je snel antwoord op je vraag vindt. Praktijkjuristen willen graag snel een antwoord vinden. De informatie moet dus doelgericht en gestructureerd kunnen worden gevonden.

Ontstaan van Lawyrup

Lawyrup is in november 2015 online gegaan. De website is een idee van mr. Maarten de Vries (DV Advocatuur in Naarden). Veel advocaten en andere professionals maken gebruik van de door juridische en andere uitgevers aangeboden producten voor het zoeken naar juridische kennis. Handboeken, tijdschriften, geredigeerde wetboeken met commentaar en tegenwoordig ook online databases. Die laatste zijn relatief duur en je krijgt maar een klein plakje van de cake, over één specifiek rechtsgebied. Als juridisch professional heb je die niet de hele tijd nodig, dus je betaalt voor incidenteel gebruik.

Bovendien krijg je bij een online search in zo’n database een enorme hoeveelheid ongeordende informatie. De spreekwoordelijke hooiberg dus, waarin je net dat ene antwoord moet zien te vinden. Dat kost je veel teveel tijd als praktijkjurist.

De professionele juridische markt bestaat uit een aantal grote spelers, die genoeg middelen en mensen hebben om zelf een goede knowhow database aan te leggen en te onderhouden, en scherpere contracten met uitgevers af te sluiten. Op basis van deze kennisbanken geven zij vaak ook weer samen met uitgeverijen tijdschriften uit, waar de kleinere kantoren op geabonneerd zijn. Er is dus een zekere mate van oligarchie in de juridische kennismarkt.

Kleinere organisaties van juridische professionals

Meer dan de helft van de juridische markt bestaat uit kleinere spelers, die zelf ook veel juridische kennis bezitten. Op basis van hun dagelijkse werk en ervaring groeit die kennis ook. Bovendien doen zij veel kennis op doordat zij voortdurend deelnemen aan verplichte nascholing.

Wanneer een juridische professional met een vraagstuk in de praktijk bezig is, zoekt hij of zij van alles uit en bestudeert wet en jurisprudentie. Die kennis (vaak in print) belandt in een dossier, en dat dossier belandt uiteindelijk in het archief. Zou het niet veel beter zijn wanneer deze kennis (memo’s en adviezen) in een online platform gezet wordt en zo voor velen – ook kleinere organisaties – online beschikbaar is? Als veel juridische professionals hieraan bijdragen en dit samen onderhouden, dan maken vele handen licht werk en ontstaat er een schat aan informatie. Eigenlijk net als Wikipedia.

Zoekopdrachten op internet

De praktijkjurist bedient zich tegenwoordig ook vaak van Google searches op internet. Het probleem daarvan is ook weer, dat je veel informatie vindt, waarvan je goed moet checken of die nog up to date is. Vaak is die informatie ook gebaseerd op ‘nieuwtjes’. Daarmee is die content vluchtiger dan de content op Lawyrup.

Lawyrup biedt een meer gestructureerde kennisbank, waarvan weliswaar net als bij Google searches niet verzekerd is dat die de meest actuele informatie bevat, maar naarmate de database gevuld wordt en meer mensen eraan bijdragen wordt die kwaliteit vanzelf beter. Lawyrup richt zich niet op nieuwtjes, maar op blijvende content. Je kunt het vergelijken met een handboek versus een tijdschrift.

Lawyrup wil dus voor een grotere groep – en deels zowel voor als door juridische professionals – meer gestructureerde en gratis juridische knowhow aanbieden. En de gedachte is dat dit ‘voor en door’ de gebruikers is.

Waar moet dat heen?

Lawyrup is in de eerste drie jaren voor het grootste deel eigenhandig geschreven door mr. Maarten de Vries, op basis van zijn kennis en praktijkervaring. Uiteindelijk is ervoor gekozen de structuur van de wet voor de website aan te houden, om zo gericht mogelijk te kunnen zoeken naar knowhow.

Verdienmodel van Lawyrup

Het verdienmodel van Lawyrup is ten eerste gebaseerd op advertenties op de website gericht op de doelgroep van Lawyrup. Voor niets gaat de zon immers op, en om het succes en de kwaliteit van Lawyrup verder te laten groeien zijn nu eenmaal financiële middelen nodig.

Praktijkpartners, kennispartners en content partners

Lawyrup kent drie verschillende soorten partners. Content partners zijn aanbieders van juridische diensten, zoals advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en andere praktijkjuristen. De kennisbank is ook voor hen bedoeld.

Kennispartners zijn organisaties die zelf geen juridische diensten aanbieden, maar wel juridische kennis in huis hebben. Dit zijn bijvoorbeeld opleiders, universitaire en HBO-opleidingen en bibliotheken zoals de Praktizijnsbibliotheek.

Praktijkpartners zijn bedrijven die diensten en produkten aanbieden aan juridisch dienstverleners.

Profielen content partners

Ook kunnen juridische professionals – advocaten, notarissen, deurwaarders, incassobureau’s, juridisch adviesbureau’s, schuldsaneringsbureau’s, mediators enz. – zich als content partner van Lawyrup aanmelden. Hiervoor krijgt de praktijkjurist een gratis profiel plus één gratis vacatureplaatsing.

Er worden daarnaast aanvullende producten en diensten tegen betaling (premium diensten) aangeboden. Zoals de mogelijkheid om een visitekaartje te plaatsen in het onderdeel Ken je recht, dat meer gericht is op rechtzoekenden, of banners op de website of vacatureplaatsingen.

Daarmee kunnen zij de aandacht op hun expertise en diensten vestigen. Wanneer content partners ook bijdragen aan de website van Lawyrup leveren, zoals het schrijven van juridisch inhoudelijke blogs of e-Books, dan krijgen zij daar ‘credits’ voor, die weer kunnen worden ingezet om korting te krijgen voor de betaalde premium diensten.

Lead generation

Sommige websites bieden zgn. leads generation aan: mensen op zoek naar een juridische professional worden via de website doorverwezen naar een advocaat of andere jurist. Die betaalt daarvoor aan de website een vergoeding. De beroepsregels van de Orde van Advocaten beperken lead generation.

Via het onderdeel Ken je recht kunnen Content partners tegen betaling visitekaartjes plaatsen.

Daarmee kun je als specialist in een bepaald rechtsgebied gebruik maken van de goede ranking van Lawyrup binnen Google en andere zoekmachines. Met die positie kunnen content partners van Lawyrup zich een betere positie in de markt verwerven bij het werven van nieuwe cliënten.