LawyrupBurgerlijk wetboekErfrecht (Boek 4 B.W.)Gevolgen van de erfopvolging (Titel 6, Boek 4 B.W.)Verdeling van de nalatenschap (Afd. 4, Titel 6, Boek 4 B.W.)

Verdeling van de nalatenschap (Afd. 4, Titel 6, Boek 4 B.W.)

Inleiding verdeling van de nalatenschap

Afd. 4, Titel 6, Boek 4 B.W. regelt de verdeling van de nalatenschap onder de erfgenamen, nadat deze in kaart is gebracht, de schulden zijn betaald en eventuele baten te gelde gemaakt zijn.

Deze Afdeling omvat 7 bepalingen (art. 4:227 B.W. tot en met art. 4:233 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 9-10-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.