LawyrupBurgerlijk wetboekErfrecht (Boek 4 B.W.)Uiterste willen (Titel 4, Boek 4 B.W.)Vorm van uiterste willen (Afd. 4, Titel 4, Boek 4 B.W.)

Vorm van uiterste willen (Afd. 4, Titel 4, Boek 4 B.W.)

Inleiding vorm van uiterste willen

In Afd. 4, Titel 4, Boek 4 B.W. wordt geregeld in welke vorm uiterste willen opgemaakt dienen te worden (kunnen worden).

Anders dan onder het Angelsaksische recht kun je naar Nederlands recht niet zelf een papiertje opstellen (met getuigen) dat dan een eerdere wilsbeschikking vervangt, waardoor er een speurtocht kan ontstaan of er een meer recente wilsbeschikking is. In Nederland moet een uiterste wilsbeschikking worden opgemaakt bij de notaris. Deze afdeling omvat 18 bepalingen (art. 4:93 B.W. tot en met art. 4:110 B.W.).

Deze bepalingen worden nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 6-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.