LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Afstamming (Titel 11, Boek 1 B.W.)Inroeping of betwisting van staat (Afd. 5, Titel 11, Boek 1 B.W.)

Inroeping of betwisting van staat (Afd. 5, Titel 11, Boek 1 B.W.)

Inleiding inroeping of betwisting van (familierechtelijke) staat

Afd. 5, Titel 11 van Boek 1 B.W. bevat enkele bepalingen over het betwisten – of het inroepen – van iemands familierechtelijke staat. De Afdeling omvat drie artikelen: art. 1:209 B.W., art. 1:210 B.W. en art. 1:211 B.W..

Wie kan de afstamming betwisten?

Een ander kan jouw afstamming (zoals vermeld in je geboorteakte) niet betwisten, als je een staat overeenkomstig die akte hebt (art. 1:209 B.W.). Als je de geboorteakte bijvoorbeeld vermeld dat A jouw vader is, en je draagt zijn familienaam en wordt door hem onderhouden, dan kan een ander niet betwisten dat jij van hem afstamt.

Het kind zelf kan zijn staat wel betwisten (bijvoorbeeld bij een valse geboorteaangifte).

Het verzoek tot inroeping of betwisting van staat kan niet verjaren (art. 1:210 B.W.).

Het verzoek kan worden ingediend door het kind zelf. Een curator moet het kind dan vertegenwoordigen (art. 1:212 B.W.). Is het kind tijdens zijn minderjarigheid of binnen drie jaar daarna overleden, dan kunnen zijn erfgenamen het verzoek indienen. Had het kind al een verzoek ingediend, dan kunnen de erfgenamen de procedure voortzetten (art. 1:211 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 25-12-2020; laatste bewerking AvB 2-08-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.