LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Levensonderhoud (Titel 17, Boek 1 B.W.)Levensonderhoud minderjarige kinderen (Afd. 2, Titel 17, Boek 1 B.W.)

Levensonderhoud minderjarige kinderen (Afd. 2, Titel 17, Boek 1 B.W.)

Inleiding voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen en stiefkinderen

In Afd. 2, Titel 8 van Boek 1 B.W. is de wettelijke regeling te vinden inzake de voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen en stiefkinderen. Voor de leesbaarheid is de titel van deze Titel gewijzigd in “Levensonderhoud minderjarige kinderen”.

Deze kent 6 bepalingen (art. 1:404 B.W. t/m art. 408 B.W.). Art. 406b en art. 406d zijn vervallen. Art. 406c is spoorloos.

Verplichting tot voorzien in verzorging en onderhoud

Ouders zijn verplicht naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (art. 1:404 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 14-12-2020]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.