LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Besloten vennootschap (Titel 5, Boek 2 B.W.)Evenwichtige verdeling zetels bestuur besloten vennootschap (Afd. 7, Titel 5, Boek 2 B.W.)

Evenwichtige verdeling zetels bestuur & RvC besloten vennootschap (Afd. 7, Titel 5, Boek 2 B.W.)

Inleiding evenwichtige verdeling zetels bestuur & RvC bij de grote besloten vennootschap

In Afd. 7 van Titel 5, Boek 2 B.W. is de herziene – per 1 januari 2022 geldende – regeling te vinden waarmee de wetgever een evenwichtige verdeling zetels bestuur & RvC besloten vennootschap

De Afdeling omvat slechts 1 artikel (art. 2:276 B.W.) (de artikelen 2:277 B.W. tot en met art. 2:284 B.W. zijn vervallen). De regels gelden voor grote B.V.’s, conform (tenminste twee van de) criteria van art. 2:397 B.W.: een balanstotaal van meer dan 20 miljoen, een netto omzet van meer dan 40 miljoen en/of meer dan 250 medewerkers. Dit gedurende twee opeenvolgende boekjaren.

Voor een nadere toelichting op deze herziene regeling ter bevordering van de participatie van vrouwen in de besturen en raden van toezicht van de grote besloten vennootschappen zie de pagina Evenwichtige verdeling zetels naamloze vennootschap.

Auteur & Last edit

[MdV 12-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.