LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (Titel 3, Boek 2 B.W.)

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (Titel 3, Boek 2 B.W.)

Inleiding coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

In Titel 3 van Boek 2 B.W. worden de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij geregeld. Titel 3 van Boek 2 omvat 3 Afdelingen. Met de invoering van de WTBR per 1 juli 2021 zijn de artikelen 2:57 en 2:57a B.W. komen te vervallen. Deze bevatten een regeling voor de Raad van Commissarissen bij de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij (art. 2:571 B.W. betrof de benoeming van commissarissen). Daarvoor is de algemene regeling inzake de RvC bij verenigingen in de plaats gekomen.

Coöperatie

De coöperatie is een bijzondere vereniging, die anders dan de gewone vereniging een commercieel doel heeft: het dienen van de bedrijfsvoering van de leden. Coöperaties komen veel voor in de agrarische sector, zoals de melkcoöperatie en de aardappelverwerkende coöperatie.

Onderlinge waarborgmaatschappij

Een onderlinge waarborgmaatschappij is een bij notariële akte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten, een en ander in het verzekeringsbedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent.

Dwingend recht

Boek 2 B.W. vormt blijkens art. 2:25 B.W. dwingend recht.

Auteur & Last edit

[MdV, 5-07-2020; laatste bewerking 8-07-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.