LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (Titel 3, Boek 2 B.W.)

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (Titel 3, Boek 2 B.W.)

Inleiding coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

In Titel 3 van Boek 2 B.W. worden de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij geregeld. Titel 3 van Boek 2 omvat 3 Afdelingen.

Coöperatie

De coöperatie is een bijzondere vereniging, die anders dan de gewone vereniging een commercieel doel heeft: het dienen van de bedrijfsvoering van de leden. Coöperaties komen veel voor in de agrarische sector, zoals de melkcoöperatie en de aardappelverwerkende coöperatie.

Onderlinge waarborgmaatschappij

Een onderlinge waarborgmaatschappij is een bij notariële akte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten, een en ander in het verzekeringsbedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent.

Dwingend recht

Boek 2 B.W. vormt blijkens art. 2:25 B.W. dwingend recht.

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[MdV, 5-07-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren