LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Naamloze vennootschap (Titel 4, Boek 2 B.W.)Evenwichtige verdeling zetels mannen en vrouwen bij de naamloze vennootschap (Afd. 7, Titel 4, Boek 2 B.W.)

Evenwichtige verdeling zetels naamloze vennootschap (Afd. 7, Titel 4, Boek 2 B.W.)

Inleiding evenwichtige verdeling zetels bij de naamloze vennootschap

Om de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen heeft de wetgever in Afd. 7 wettelijke voorschriften gegeven voor de evenwichtige verdeling van de zetels in het bestuur en de RvC van de naamloze vennootschap tussen mannen en vrouwen. Deze afdeling omvat 1 bepaling (art. 2:166 B.W.).

Tenminste 30% vrouwen en dito mannen

De wet schrijft voor dat er een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in zowel het bestuur als de raad van commissarissen dient te zijn. Uit art. 2:166 lid 1 B.W. volgt dat sprake is van een evenwichtige verdeling indien er bij beide organen minimaal 30% van de zetels wordt bezet door mannen en 30% van de zetels wordt bezet door vrouwen.

2 votes, average: 4,00 out of 52 votes, average: 4,00 out of 52 votes, average: 4,00 out of 52 votes, average: 4,00 out of 52 votes, average: 4,00 out of 5 (2 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[KG, 19-08-2020; laatste bewerking 26-08-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.