Subrogatie (Afd. 2, Titel 2, Boek 6 B.W.)

Inleiding subrogatie

De subrogatie van vorderingen is geregeld in Afd. 2, Titel 2, Boek 6 B.W.. Deze afdeling omvat 5 artikelen (art. 6:150 B.W. tot en met art. 6:154 B.W.).

Gevolgen overgang: nevenrechten

In art. 6:142 B.W. wordt allereerst geregeld, dat bij overgang van een vordering op een nieuwe schuldeiser ook de daarbij behorende nevenrechten overgaan. Zoals rechten van pand en hypotheek en uit borgtocht, voorrechten en de bevoegdheid om de ter zake van de vordering en de nevenrechten bestaande executoriale titels ten uitvoer te leggen. Wanneer een vennootschap in een fiscale eenheid dus wordt uitgewonnen voor de schuld van de gefailleerde, dan verkrijgt die de rang van de schuld die is voldaan. Zie ook subrogatie.

Onder de nevenrechten zijn tevens begrepen het recht van de vorige schuldeiser op bedongen rente of boete of op een dwangsom, behalve voor zover de rente opeisbaar of de boete of dwangsom reeds verbeurd was op het tijdstip van de overgang.

Wat is subrogatie?

Subrogatie houdt in, dat iemand in de (vorderings)rechten van een schuldeiser jegens een schuldenaar treedt door de schuld van de schuldenaar in diens plaats aan de schuldeiser te betalen. Overdracht van de vordering op basis van een verkoop van de vordering aan een derde is geen subrogatie.

In art. 6:150 B.W. is een aantal situaties opgesomd, waarin zich subrogatie voordoet. Dit betreft met name gevallen, waarin de derde, die in de rechten van de schuldenaar treedt, de vordering betaalt omdat een goed wordt uitgewonnen, dat voor de voldoening van de vordering tot zekerheid dient. Ook wanneer betaald wordt om dit te voorkomen, of wanneer weliswaar niet het goed van de derde is, maar hij rechten heeft met betrekking tot het goed, die door uitwinning geschaad zouden worden.

Auteur & Last edit

[MdV, 27-08-2018]

1 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 51 stem, gemiddeld: 4,00 van de 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.