LawyrupBurgerlijk wetboekVerkeersmiddelen en vervoer (Boek 8 B.W.)Zeerecht (Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)Ongevallen met zeeschepen (Titel 6, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)Schade door verontreiniging door bunkerolie van een zeeschip (Afd. 5, Titel 6, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

Schade door verontreiniging door bunkerolie van een zeeschip (Afd. 5, Titel 6, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

Inleiding schade door verontreiniging door bunkerolie van een zeeschip

Afd. 5, Titel 6, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W. geeft een regeling voor aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie afkomstig van een zeeschip. Deze Afdeling behelst (effectief) drie paragrafen. De 4e Paragraaf (‘beroep’) is vervallen per 1-01-2013.

Par. 1 Algemene bepalingen en toepassingsgebied (art. 8:639 B.W. en art. 8:640 B.W.)
Par. 2 Aansprakelijkheid van de scheepseigenaar (art. 8:641 B.W. tot en met art. 8:644 B.W.)
Par. 3 Verplichte verzekering (art. 8:645 B.W. tot en met art. 8:653 B.W.)

Bunkerolie is de (zware stook)olie die een zeeschip inslaat voor de eigen aandrijving van het schip, en is dus niet de olie die door een tankerschip als lading vervoerd wordt.

Auteur & Last edit

[MdV, 26-01-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.