Pagina inhoud

  Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten tussen handelaren en consumenten (Titel 1aa, Boek 7 B.W.)

  De regeling die is opgenomen in Titel 1aa, Boek 7 B.W. maakt deel uit van de implementatie van Europese richtlijnen met betrekking tot de consumentenbescherming. Zie ook het blog Wetsvoorstel digitale inhoud en wijziging consumentenkoop.

  In verband met de veranderende markt, waarin steeds meer digitale produkten en digitale diensten worden aangeboden, achtte de EU het nodig de wetgeving op dit vlak te moderniseren. Zie de pagina Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (EU) 2019/770.

  Titel 1aa van Boek 7 B.W. is in werking getreden per 24 april 2022 (Stb. 2022, 164 en Kamerdossier 35.734).

  Inhoud van Titel 1aa Boek 7 Overeenkomsten digitale inhoud en digitale diensten

  De Titel omvat 5 afdelingen:

  Afd. 1 Algemene bepalingen (art. 7:50aa B.W. en art. 7:50ab B.W.)

  Afd. 2 Verplichtingen van de handelaar (art. 7:50ac B.W. tot en met art. 7:50af B.W.)

  Afd. 3 Bijzondere gevolgen van de niet-nakoming van de verplichtingen van de handelaar (art. 7:50ag B.W. tot en met art. 7:50am B.W.)

  Afd. 4 Verplichtingen van de consument (art. 7:50an B.W. en art. 7:50ao B.W.)

  Afd. 5 Slotbepaling (art. 7:50ap B.W.)

  Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 23-07-2023]

  Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten tussen handelaren en consumenten (Titel 1aa, Boek 7 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten tussen handelaren en consumenten (Titel 1aa, Boek 7 B.W.)

   De regeling die is opgenomen in Titel 1aa, Boek 7 B.W. maakt deel uit van de implementatie van Europese richtlijnen met betrekking tot de consumentenbescherming. Zie ook het blog Wetsvoorstel digitale inhoud en wijziging consumentenkoop.

   In verband met de veranderende markt, waarin steeds meer digitale produkten en digitale diensten worden aangeboden, achtte de EU het nodig de wetgeving op dit vlak te moderniseren. Zie de pagina Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (EU) 2019/770.

   Titel 1aa van Boek 7 B.W. is in werking getreden per 24 april 2022 (Stb. 2022, 164 en Kamerdossier 35.734).

   Inhoud van Titel 1aa Boek 7 Overeenkomsten digitale inhoud en digitale diensten

   De Titel omvat 5 afdelingen:

   Afd. 1 Algemene bepalingen (art. 7:50aa B.W. en art. 7:50ab B.W.)

   Afd. 2 Verplichtingen van de handelaar (art. 7:50ac B.W. tot en met art. 7:50af B.W.)

   Afd. 3 Bijzondere gevolgen van de niet-nakoming van de verplichtingen van de handelaar (art. 7:50ag B.W. tot en met art. 7:50am B.W.)

   Afd. 4 Verplichtingen van de consument (art. 7:50an B.W. en art. 7:50ao B.W.)

   Afd. 5 Slotbepaling (art. 7:50ap B.W.)

   Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 23-07-2023]

   Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten tussen handelaren en consumenten (Titel 1aa, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!