Pagina inhoud

  Internationaal privaatrecht corporaties (Titel 8, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht corporaties

  Titel  8, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake corporaties. Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

  De Titel omvat 8 bepalingen (art. 10:117 B.W. tot en met art. 10:124 B.W.).

  Definitie corporatie

  In deze titel wordt verstaan onder corporatie: een vennootschap, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting en ieder ander als zelfstandige eenheid of organisatie naar buiten optredend lichaam en samenwerkingsverband (art. 10:117 aanhef en sub a B.W.).

  Hoofdregel: recht van de staat van incorporatie

  Een corporatie die ingevolge de oprichtingsovereenkomst of akte van oprichting haar zetel of, bij gebreke daarvan, haar centrum van optreden naar buiten ten tijde van de oprichting, heeft op het grondgebied van de staat naar welks recht zij is opgericht, wordt beheerst door het recht van die staat (art. 10:118 B.W.).

  De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 12-04-2022]

  Internationaal privaatrecht corporaties (Titel 8, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Internationaal privaatrecht corporaties (Titel 8, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht corporaties

   Titel  8, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake corporaties. Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

   De Titel omvat 8 bepalingen (art. 10:117 B.W. tot en met art. 10:124 B.W.).

   Definitie corporatie

   In deze titel wordt verstaan onder corporatie: een vennootschap, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting en ieder ander als zelfstandige eenheid of organisatie naar buiten optredend lichaam en samenwerkingsverband (art. 10:117 aanhef en sub a B.W.).

   Hoofdregel: recht van de staat van incorporatie

   Een corporatie die ingevolge de oprichtingsovereenkomst of akte van oprichting haar zetel of, bij gebreke daarvan, haar centrum van optreden naar buiten ten tijde van de oprichting, heeft op het grondgebied van de staat naar welks recht zij is opgericht, wordt beheerst door het recht van die staat (art. 10:118 B.W.).

   De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 12-04-2022]

   Internationaal privaatrecht corporaties (Titel 8, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!