Pagina inhoud

  Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

  Inleiding Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

  Ter bescherming van de rechten van werknemers heeft de wetgever op 27 november 1968 de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) ingevoerd. Het minimumloon wordt periodiek bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld. Het minimumloon is leeftijdsafhankelijk.

  Hoogte minimumloon 2022

  Zie de website van de Rijksoverheid voor de bedragen van het (bruto) minimumloon voor 2022. Op die pagina vind je ook links naar de bedragen van eerdere jaren.

  Werkgevers mogen niet minder dan het minimumloon betalen, en ook mogen zij de vakantiebijslag van werknemers niet korten.

  Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

  Ter verbetering van de bestrijding van schijnconstructies om het minimumloon te omzeilen is in 2015 de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ingevoerd (Stb. 2015, 233). De wet trad in werking per 1 juli 2015 (Stb. 2015, 234). Daarbij zijn onder andere de bepalingen van de WML gewijzigd. Zie de Parlementaire geschiedenis van het wetsvoorstel nr. 34108 en de MvT. Naast de bescherming van de werknemer tegen uitbuiting door onderbetaling beoogt de wet ook concurrentievervalsing tegen te gaan. Werkgevers die zich wel aan de wet houden hebben immers hogere loonkosten en kunnen daardoor minder goed concurreren met werkgevers die de wet ontduiken en daardoor minder loonkosten hebben en daardoor scherpere tarieven kunnen aanbieden.

  Inhoud van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

  De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag omvat vijf hoofdstukken (art. 1 tot en met 25 Wet Minimumloon).

  Hoofdstuk I – Algemene bepalingen (art. 1 tot en met 6 WML)

  Hoofdstuk II – Minimumloon (art. 7 tot en met 14 WML)

  Hoofdstuk III – Minimumvakantiebijslag (art. 15 tot en met 18 WML)

  Hoofdstuk IV – Toezicht op de naleving (art. 18a tot en met 18pa WML)

  Hoofdstuk V – Slotbepalingen (art. 18q tot en met art. 25 WML)

  Auteur & Last edit

  [MdV, 7-01-2022]

  Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

   Inleiding Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

   Ter bescherming van de rechten van werknemers heeft de wetgever op 27 november 1968 de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) ingevoerd. Het minimumloon wordt periodiek bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld. Het minimumloon is leeftijdsafhankelijk.

   Hoogte minimumloon 2022

   Zie de website van de Rijksoverheid voor de bedragen van het (bruto) minimumloon voor 2022. Op die pagina vind je ook links naar de bedragen van eerdere jaren.

   Werkgevers mogen niet minder dan het minimumloon betalen, en ook mogen zij de vakantiebijslag van werknemers niet korten.

   Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

   Ter verbetering van de bestrijding van schijnconstructies om het minimumloon te omzeilen is in 2015 de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ingevoerd (Stb. 2015, 233). De wet trad in werking per 1 juli 2015 (Stb. 2015, 234). Daarbij zijn onder andere de bepalingen van de WML gewijzigd. Zie de Parlementaire geschiedenis van het wetsvoorstel nr. 34108 en de MvT. Naast de bescherming van de werknemer tegen uitbuiting door onderbetaling beoogt de wet ook concurrentievervalsing tegen te gaan. Werkgevers die zich wel aan de wet houden hebben immers hogere loonkosten en kunnen daardoor minder goed concurreren met werkgevers die de wet ontduiken en daardoor minder loonkosten hebben en daardoor scherpere tarieven kunnen aanbieden.

   Inhoud van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

   De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag omvat vijf hoofdstukken (art. 1 tot en met 25 Wet Minimumloon).

   Hoofdstuk I – Algemene bepalingen (art. 1 tot en met 6 WML)

   Hoofdstuk II – Minimumloon (art. 7 tot en met 14 WML)

   Hoofdstuk III – Minimumvakantiebijslag (art. 15 tot en met 18 WML)

   Hoofdstuk IV – Toezicht op de naleving (art. 18a tot en met 18pa WML)

   Hoofdstuk V – Slotbepalingen (art. 18q tot en met art. 25 WML)

   Auteur & Last edit

   [MdV, 7-01-2022]

   Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!