Pagina inhoud

  Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

  Inleiding Wet op de Ondernemingsraden

  De Wet op de Ondernemingsraden regelt de medezeggenschap van het personeel binnen ondernemingen. De Ondernemingsraad (afgekort als OR) heeft rechten om te adviseren, geïnformeerd te worden en kan zelfs in rechte optreden als de directie onjuiste beslissingen neemt of beslissingen die niet op juiste wijze tot stand gekomen zijn.

  Inhoud Wet op de Ondernemingsraden

  Hoofdstuk I Algemene bepalingen

  Hoofdstuk II De instelling van ondernemingsraden

  Hoofdstuk III Samenstelling en werkwijze ondernemingsraden

  Hoofdstuk IV Het overleg met de Ondernemingsraad

  Hoofdstuk IV-A Bijzondere bevoegdheden van de Ondernemingsraad

  Hoofdstuk IV-B Het verstrekken van gegevens aan de Ondernemingsraad

  Hoofdstuk IV-C Verdere bevoegdheden van de Ondernemingsraad

  Hoofdstuk V De Centrale Ondernemingsraden en de Groepsondernemingsraad

  Hoofdstuk V-A De medezeggenschap in kleine ondernemingen

  Hoofdstuk VI De algemene geschillenregeling

  Hoofdstuk VII De bedrijfscommissies

  Hoofdstuk VII-A Bijzondere taak SER

  Hoofdstuk VII-B Bijzondere bepalingen voor ondernemingen bij de overheid

  Hoofdstuk VIII Overgangs- en slotbepalingen

  De bepalingen van de WOR zullen nog nader worden uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 18-12-2021]

  Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

   Inleiding Wet op de Ondernemingsraden

   De Wet op de Ondernemingsraden regelt de medezeggenschap van het personeel binnen ondernemingen. De Ondernemingsraad (afgekort als OR) heeft rechten om te adviseren, geïnformeerd te worden en kan zelfs in rechte optreden als de directie onjuiste beslissingen neemt of beslissingen die niet op juiste wijze tot stand gekomen zijn.

   Inhoud Wet op de Ondernemingsraden

   Hoofdstuk I Algemene bepalingen

   Hoofdstuk II De instelling van ondernemingsraden

   Hoofdstuk III Samenstelling en werkwijze ondernemingsraden

   Hoofdstuk IV Het overleg met de Ondernemingsraad

   Hoofdstuk IV-A Bijzondere bevoegdheden van de Ondernemingsraad

   Hoofdstuk IV-B Het verstrekken van gegevens aan de Ondernemingsraad

   Hoofdstuk IV-C Verdere bevoegdheden van de Ondernemingsraad

   Hoofdstuk V De Centrale Ondernemingsraden en de Groepsondernemingsraad

   Hoofdstuk V-A De medezeggenschap in kleine ondernemingen

   Hoofdstuk VI De algemene geschillenregeling

   Hoofdstuk VII De bedrijfscommissies

   Hoofdstuk VII-A Bijzondere taak SER

   Hoofdstuk VII-B Bijzondere bepalingen voor ondernemingen bij de overheid

   Hoofdstuk VIII Overgangs- en slotbepalingen

   De bepalingen van de WOR zullen nog nader worden uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 18-12-2021]

   Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!