Pagina inhoud

  Algemene bepaling huwelijk (voor Afd. 1, Titel 5 Boek 1 B.W.)

  In Titel 5 van Boek 1 B.W. is de wettelijke regeling van het huwelijk te vinden. De Titel kent 6 afdelingen, voorafgegaan door een ‘algemene bepaling’.

  Huwelijk is mogelijk tussen twee mensen van al dan niet hetzelfde geslacht

  Art. 1:30 lid 1 B.W. bepaalt, dat een huwelijk (in Nederland) kan worden gesloten tussen twee mensen van verschillend, of van hetzelfde geslacht.

  De wet kijkt alleen naar de burgerlijke betrekkingen van het huwelijk

  De wet beschouwt het huwelijk alleen in zijn burgerlijke betrekkingen (art. 1:30 lid 2 B.W.). Dat wil zeggen dat de wet alleen kijkt naar de civielrechtelijke gevolgen, en bij voorbeeld niet naar eventuele religieuze aspecten.

  Wetswijziging: tegengaan huwelijkse ‘gevangenschap’

  Met de wetswijziging inzake het tegengaan van huwelijkse gevangenschap en enige andere wetten (Stb. 2023, 84) wordt hierop een uitzondering gemaakt.

  De rechter kan de ontbinding van het religieuze huwelijk bevelen. Zie de pagina Nevenvoorzieningen echtscheidingsprocedures.

  Zie voor nadere uitleg over de wijziging die per 1 juli 2023 in gegaan is ook de Memorie van Toelichting.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 25-06-2023]

  Algemene bepaling huwelijk (voor Afd. 1, Titel 5 Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Algemene bepaling huwelijk (voor Afd. 1, Titel 5 Boek 1 B.W.)

   In Titel 5 van Boek 1 B.W. is de wettelijke regeling van het huwelijk te vinden. De Titel kent 6 afdelingen, voorafgegaan door een ‘algemene bepaling’.

   Huwelijk is mogelijk tussen twee mensen van al dan niet hetzelfde geslacht

   Art. 1:30 lid 1 B.W. bepaalt, dat een huwelijk (in Nederland) kan worden gesloten tussen twee mensen van verschillend, of van hetzelfde geslacht.

   De wet kijkt alleen naar de burgerlijke betrekkingen van het huwelijk

   De wet beschouwt het huwelijk alleen in zijn burgerlijke betrekkingen (art. 1:30 lid 2 B.W.). Dat wil zeggen dat de wet alleen kijkt naar de civielrechtelijke gevolgen, en bij voorbeeld niet naar eventuele religieuze aspecten.

   Wetswijziging: tegengaan huwelijkse ‘gevangenschap’

   Met de wetswijziging inzake het tegengaan van huwelijkse gevangenschap en enige andere wetten (Stb. 2023, 84) wordt hierop een uitzondering gemaakt.

   De rechter kan de ontbinding van het religieuze huwelijk bevelen. Zie de pagina Nevenvoorzieningen echtscheidingsprocedures.

   Zie voor nadere uitleg over de wijziging die per 1 juli 2023 in gegaan is ook de Memorie van Toelichting.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 25-06-2023]

   Algemene bepaling huwelijk (voor Afd. 1, Titel 5 Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!