Pagina inhoud

  Vereisten tot het aangaan van een huwelijk (Afd. 1, Titel 5 Boek 1 B.W.)

  Inleiding vereisten tot het aangaan van een huwelijk

  In Titel 5 van Boek 1 B.W. is de wettelijke regeling van het huwelijk te vinden. De Titel kent 6 afdelingen, voorafgegaan door een ‘algemene bepaling’. Afd. 5a (Omzetting huwelijk in een geregistreerd partnerschap) is per 1 maart 2009 vervallen.

  In Afd. 1, Titel 5, Boek 1 B.W. wordt ingegaan op de vereisten van het aangaan van een huwelijk. Deze Afd. omvat effectief 9 bepalingen (art. 1:31 B.W. tot en met art. 1:42 B.W.). Vier van de 13 bepalingen zijn vervallen.

  Voor huwelijk moeten bruid en bruidegom meerderjarig zijn

  Om een huwelijk te mogen aangaan moeten een man en een vrouw de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt (art. 1:31 B.W.).

  Geen huwelijk met een geestesgestoorde die betekenis ervan niet begrijpt

  Een huwelijk mag niet worden aangegaan, wanneer de geestvermogens van een partij zodanig zijn gestoord, dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen (art. 1:32 B.W.).

  Verbod op polygamie

  Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden zijn (art. 1:33 B.W.).

  Toestemming curator of Kantonrechter tot aangaan huwelijk

  Toestemming curator voor curandus/a bij curatele wegens drugs- of alcoholverslaving

  Iemand die wegens gewoonte van drank- of drugsmisbruik onder curatele staat, mag geen huwelijk aangaan zonder de toestemming van zijn curator (art. 1:37 lid 1 B.W.).

  Wanneer die toestemming van de curator niet wordt verkregen, kan die op verzoek van de onder curatele gestelde door toestemming van de kantonrechter worden vervangen (art. 1:37 lid 2 B.W.).

  Toestemming Kantonrechter voor curandus/a bij curatele wegens geestelijke of lichamelijke toestand

  Iemand die wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand onder curatele staat, mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kantonrechter (art. 1:38 B.W.).

  Als de rechter de toestemming verleend heeft, dan is de termijn van beroep veertien dagen en kan gedurende die termijn de beschikking niet worden ten uitvoer gelegd (art. 1:39 lid 1 B.W.).

  Degene, die tegen een verleende toestemming opkomt, is verplicht dit binnen de termijn van beroep bij deurwaardersexploot te doen aanzeggen aan de ambtenaar of ambtenaren van de burgerlijke stand ten overstaan van wie het huwelijk kan worden voltrokken.

  Wanneer dit verzuimd wordt, verliest hij het recht om de nietigverklaring van het huwelijk op grond van het ontbreken van zijn toestemming te vragen, indien het gerechtshof de in het eerste lid bedoelde beschikking vernietigt en het huwelijk reeds is voltrokken (art. 1:39 lid 2 B.W.).

  Geen huwelijk tussen familieleden

  Een huwelijk mag niet worden gesloten tussen hen die elkander, hetzij van nature hetzij familierechtelijk, bestaan in de opgaande en in de nederdalende lijn of als broeders, zusters of broeder en zuster (art. 1:41 lid 1 B.W.).

  De Minister van Justitie kan om gewichtige redenen ontheffing van het verbod verlenen aan hen die broeders, zusters of broeder en zuster door adoptie zijn (art. 1:41 lid 2 B.W.).

  Een huwelijk mag niet worden gesloten tussen hen die elkander, hetzij van nature hetzij familierechtelijk, als bloedverwanten bestaan in de derde of vierde graad in de zijlinie, tenzij de aanstaande echtgenoten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand ieder een beëdigde verklaring hebben afgelegd, inhoudende dat zij hun vrije toestemming tot het huwelijk geven (art. 1:41a B.W.).

  Niet zowel huwelijk als geregistreerd partnerschap

  Zij die met elkander een huwelijk willen aangaan, mogen niet tegelijkertijd een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan (art. 1:42 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 25-06-2023; laatste bewerking 5-08-2023]

  Vereisten tot het aangaan van een huwelijk (Afd. 1, Titel 5 Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Vereisten tot het aangaan van een huwelijk (Afd. 1, Titel 5 Boek 1 B.W.)

   Inleiding vereisten tot het aangaan van een huwelijk

   In Titel 5 van Boek 1 B.W. is de wettelijke regeling van het huwelijk te vinden. De Titel kent 6 afdelingen, voorafgegaan door een ‘algemene bepaling’. Afd. 5a (Omzetting huwelijk in een geregistreerd partnerschap) is per 1 maart 2009 vervallen.

   In Afd. 1, Titel 5, Boek 1 B.W. wordt ingegaan op de vereisten van het aangaan van een huwelijk. Deze Afd. omvat effectief 9 bepalingen (art. 1:31 B.W. tot en met art. 1:42 B.W.). Vier van de 13 bepalingen zijn vervallen.

   Voor huwelijk moeten bruid en bruidegom meerderjarig zijn

   Om een huwelijk te mogen aangaan moeten een man en een vrouw de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt (art. 1:31 B.W.).

   Geen huwelijk met een geestesgestoorde die betekenis ervan niet begrijpt

   Een huwelijk mag niet worden aangegaan, wanneer de geestvermogens van een partij zodanig zijn gestoord, dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen (art. 1:32 B.W.).

   Verbod op polygamie

   Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden zijn (art. 1:33 B.W.).

   Toestemming curator of Kantonrechter tot aangaan huwelijk

   Toestemming curator voor curandus/a bij curatele wegens drugs- of alcoholverslaving

   Iemand die wegens gewoonte van drank- of drugsmisbruik onder curatele staat, mag geen huwelijk aangaan zonder de toestemming van zijn curator (art. 1:37 lid 1 B.W.).

   Wanneer die toestemming van de curator niet wordt verkregen, kan die op verzoek van de onder curatele gestelde door toestemming van de kantonrechter worden vervangen (art. 1:37 lid 2 B.W.).

   Toestemming Kantonrechter voor curandus/a bij curatele wegens geestelijke of lichamelijke toestand

   Iemand die wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand onder curatele staat, mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kantonrechter (art. 1:38 B.W.).

   Als de rechter de toestemming verleend heeft, dan is de termijn van beroep veertien dagen en kan gedurende die termijn de beschikking niet worden ten uitvoer gelegd (art. 1:39 lid 1 B.W.).

   Degene, die tegen een verleende toestemming opkomt, is verplicht dit binnen de termijn van beroep bij deurwaardersexploot te doen aanzeggen aan de ambtenaar of ambtenaren van de burgerlijke stand ten overstaan van wie het huwelijk kan worden voltrokken.

   Wanneer dit verzuimd wordt, verliest hij het recht om de nietigverklaring van het huwelijk op grond van het ontbreken van zijn toestemming te vragen, indien het gerechtshof de in het eerste lid bedoelde beschikking vernietigt en het huwelijk reeds is voltrokken (art. 1:39 lid 2 B.W.).

   Geen huwelijk tussen familieleden

   Een huwelijk mag niet worden gesloten tussen hen die elkander, hetzij van nature hetzij familierechtelijk, bestaan in de opgaande en in de nederdalende lijn of als broeders, zusters of broeder en zuster (art. 1:41 lid 1 B.W.).

   De Minister van Justitie kan om gewichtige redenen ontheffing van het verbod verlenen aan hen die broeders, zusters of broeder en zuster door adoptie zijn (art. 1:41 lid 2 B.W.).

   Een huwelijk mag niet worden gesloten tussen hen die elkander, hetzij van nature hetzij familierechtelijk, als bloedverwanten bestaan in de derde of vierde graad in de zijlinie, tenzij de aanstaande echtgenoten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand ieder een beëdigde verklaring hebben afgelegd, inhoudende dat zij hun vrije toestemming tot het huwelijk geven (art. 1:41a B.W.).

   Niet zowel huwelijk als geregistreerd partnerschap

   Zij die met elkander een huwelijk willen aangaan, mogen niet tegelijkertijd een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan (art. 1:42 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 25-06-2023; laatste bewerking 5-08-2023]

   Vereisten tot het aangaan van een huwelijk (Afd. 1, Titel 5 Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!