Pagina inhoud

  Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen (Titel 20, Boek 1 B.W.)

  Inleiding mentorschap ten behoeve van meerderjarigen

  Titel 20 van Boek 1 B.W. regelt het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen, die niet (meer) in staat zijn hun eigen belangen naar behoren te behartigen. Het mentorschap is net als de onderbewindstelling een minder verdergaande maatregel dan curatele (zie Titel 16, Boek 1 B.W. en Titel 19, Boek 1 B.W.).

  Het mentorschap heeft slechts betrekking op de niet-financiële zorg voor de meerderjarige. Het meerderjarigenbewind legt juist alleen het beheer van het vermogen in handen van een bewindvoerder. De curatele omvat zowel de zorg voor het hele wel en wee van de onder curatele gestelde, ook de niet-financiële aspecten.

  De Titel omvat 13 bepalingen (art. 1:450 B.W. tot en met art. 1:462 B.W).

  Deze titel wordt nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 1-03-2022]

  Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen (Titel 20, Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen (Titel 20, Boek 1 B.W.)

   Inleiding mentorschap ten behoeve van meerderjarigen

   Titel 20 van Boek 1 B.W. regelt het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen, die niet (meer) in staat zijn hun eigen belangen naar behoren te behartigen. Het mentorschap is net als de onderbewindstelling een minder verdergaande maatregel dan curatele (zie Titel 16, Boek 1 B.W. en Titel 19, Boek 1 B.W.).

   Het mentorschap heeft slechts betrekking op de niet-financiële zorg voor de meerderjarige. Het meerderjarigenbewind legt juist alleen het beheer van het vermogen in handen van een bewindvoerder. De curatele omvat zowel de zorg voor het hele wel en wee van de onder curatele gestelde, ook de niet-financiële aspecten.

   De Titel omvat 13 bepalingen (art. 1:450 B.W. tot en met art. 1:462 B.W).

   Deze titel wordt nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 1-03-2022]

   Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen (Titel 20, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!