Pagina inhoud

  Verjaring en verval vervoersrecht (Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Inleiding verjaring en verval vervoersrecht

  Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. geeft van de normale regels voor verjaring en verval afwijkende bepalingen voor het vervoersrecht. Zie voor de algemene wettelijke regels voor verjaring en verval de pagina Verjaring en stuiting.

  Deze Titel bevat 13 Afdelingen. De Titel bevat ook nog een algemene slotbepaling voor het vervoersrecht.

  Inhoud Titel 20 Boek 8 B.W.

  Afd. 1 Algemene bepalingen verjaring en verval rechtsvorderingen vervoersrecht (art. 8:1700 B.W. tot en met art. 8:1702 B.W.);

  Afd. 2 Verjaring en verval rechtsvorderingen goederenvervoer (art. 8:1710 B.W. tot en met art. 8:1727 B.W.);

  Afd. 3 Verjaring en verval rechtsvorderingen bijzondere overeenkomsten scheepsvervoer (art. 8:1730 B.W.);

  Afd. 4 Verjaring en verval rechtsvorderingen overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen (art. 8:1740 B.W. en (art. 8:1741 B.W.));

  Afd. 5 Verjaring en verval rechtsvorderingen personenvervoer (art. 8:1750 B.W. tot en met art. 8:1754 B.W.);

  (Afd. 6 ontbreekt)

  Afd. 7 Bepalingen verjaring rechtsvorderingen bij rederij (art. 8:1770 B.W.);

  Afd. 8 Verjaring rechtsvorderingen jegens kapitein of schipper (art. 8:1780 B.W.);

  Afd. 9 Verjaring rechtsvorderingen aanvaring (art. 8:1790 B.W. tot en met art. 8:1794 B.W.);

  Afd. 10 Verjaring rechtsvorderingen hulpverlening (art. 8:1820 B.W.);

  Afd. 11 Verjaring rechtsvorderingen avarij-grosse (art. 8:1830 B.W. tot en met art. 8:1832 B.W.);

  Afd. 12 Verjaring rechtsvorderingen gevaarlijke stoffen (art. 8:1833 B.W. en art. 8:1833a B.W.);

  Afd. 12a Verjaring rechtsvorderingen wrakopruiming (art. 8:1833b B.W.);

  Afd. 13 Verjaring rechtsvorderingen luchtrecht (art. 8:1834 B.W. tot en met art. 8:1836 B.W.).

  Algemene slotbepaling vervoersrecht

  De algemene slotbepaling (die geen nummer heeft, maar komt na art. 8:1836 B.W.) kent twee artikelleden.

  In Lid 1 wordt bepaald, dat de Algemene Termijnenwet niet geldt voor de volgende Afdelingen van Boek 8 B.W.:

  – Titel 5, Afd. 2 (Overeenkomst goederenvervoer over zee);
  – Titel 5, Afd. 4 (Enige bijzondere overeenkomsten in het zeerecht);
  – Titel 10, Afd. 2 (Overeenkomst goederenvervoer over binnenwateren), en
  – Titel 10, Afd. 4 (Enige bijzondere overeenkomsten in het binnenvaartrecht).

  In Lid 2 wordt een specifieke invulling gegeven aan het begrip “dag” voor de in Lid 1 genoemde afdelingen:

  “In de in het eerste lid genoemde afdelingen worden onder dag verstaan alle kalenderdagen met uitzondering van de Zondag, de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd.”

  Auteur & Last edit

  [MdV, 11-04-2022]

  Pagina inhoud

   Verjaring en verval vervoersrecht (Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Inleiding verjaring en verval vervoersrecht

   Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. geeft van de normale regels voor verjaring en verval afwijkende bepalingen voor het vervoersrecht. Zie voor de algemene wettelijke regels voor verjaring en verval de pagina Verjaring en stuiting.

   Deze Titel bevat 13 Afdelingen. De Titel bevat ook nog een algemene slotbepaling voor het vervoersrecht.

   Inhoud Titel 20 Boek 8 B.W.

   Afd. 1 Algemene bepalingen verjaring en verval rechtsvorderingen vervoersrecht (art. 8:1700 B.W. tot en met art. 8:1702 B.W.);

   Afd. 2 Verjaring en verval rechtsvorderingen goederenvervoer (art. 8:1710 B.W. tot en met art. 8:1727 B.W.);

   Afd. 3 Verjaring en verval rechtsvorderingen bijzondere overeenkomsten scheepsvervoer (art. 8:1730 B.W.);

   Afd. 4 Verjaring en verval rechtsvorderingen overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen (art. 8:1740 B.W. en (art. 8:1741 B.W.));

   Afd. 5 Verjaring en verval rechtsvorderingen personenvervoer (art. 8:1750 B.W. tot en met art. 8:1754 B.W.);

   (Afd. 6 ontbreekt)

   Afd. 7 Bepalingen verjaring rechtsvorderingen bij rederij (art. 8:1770 B.W.);

   Afd. 8 Verjaring rechtsvorderingen jegens kapitein of schipper (art. 8:1780 B.W.);

   Afd. 9 Verjaring rechtsvorderingen aanvaring (art. 8:1790 B.W. tot en met art. 8:1794 B.W.);

   Afd. 10 Verjaring rechtsvorderingen hulpverlening (art. 8:1820 B.W.);

   Afd. 11 Verjaring rechtsvorderingen avarij-grosse (art. 8:1830 B.W. tot en met art. 8:1832 B.W.);

   Afd. 12 Verjaring rechtsvorderingen gevaarlijke stoffen (art. 8:1833 B.W. en art. 8:1833a B.W.);

   Afd. 12a Verjaring rechtsvorderingen wrakopruiming (art. 8:1833b B.W.);

   Afd. 13 Verjaring rechtsvorderingen luchtrecht (art. 8:1834 B.W. tot en met art. 8:1836 B.W.).

   Algemene slotbepaling vervoersrecht

   De algemene slotbepaling (die geen nummer heeft, maar komt na art. 8:1836 B.W.) kent twee artikelleden.

   In Lid 1 wordt bepaald, dat de Algemene Termijnenwet niet geldt voor de volgende Afdelingen van Boek 8 B.W.:

   – Titel 5, Afd. 2 (Overeenkomst goederenvervoer over zee);
   – Titel 5, Afd. 4 (Enige bijzondere overeenkomsten in het zeerecht);
   – Titel 10, Afd. 2 (Overeenkomst goederenvervoer over binnenwateren), en
   – Titel 10, Afd. 4 (Enige bijzondere overeenkomsten in het binnenvaartrecht).

   In Lid 2 wordt een specifieke invulling gegeven aan het begrip “dag” voor de in Lid 1 genoemde afdelingen:

   “In de in het eerste lid genoemde afdelingen worden onder dag verstaan alle kalenderdagen met uitzondering van de Zondag, de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd.”

   Auteur & Last edit

   [MdV, 11-04-2022]

   Verjaring en verval vervoersrecht (Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!