Pagina inhoud

  Verjaring rechtsvorderingen jegens kapitein of schipper (Afd. 8, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Inleiding verjaring rechtsvorderingen jegens kapitein of schipper

  Afdeling 8, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat één enkele bepaling inzake de van verjaring rechtsvorderingen jegens kapitein of schipper (art. 8:1780 B.W.).

  Rechtsvordering jegens kapitein of schipper: twee jaar

  Een rechtsvordering tegen een kapitein of schipper terzake van schade door hem toegebracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden verjaart door verloop van twee jaren, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op de dag waarop het schadeveroorzakende voorval plaatsvond (art. 8:1780 lid 1 B.W.).

  Uitzondering:

  Het eerste lid is niet van toepassing op rechtsvorderingen van de werkgever van de kapitein of de schipper (art. 8:1780 lid 2 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 11-04-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

  Verjaring rechtsvorderingen jegens kapitein of schipper (Afd. 8, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Verjaring rechtsvorderingen jegens kapitein of schipper (Afd. 8, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Inleiding verjaring rechtsvorderingen jegens kapitein of schipper

   Afdeling 8, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat één enkele bepaling inzake de van verjaring rechtsvorderingen jegens kapitein of schipper (art. 8:1780 B.W.).

   Rechtsvordering jegens kapitein of schipper: twee jaar

   Een rechtsvordering tegen een kapitein of schipper terzake van schade door hem toegebracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden verjaart door verloop van twee jaren, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op de dag waarop het schadeveroorzakende voorval plaatsvond (art. 8:1780 lid 1 B.W.).

   Uitzondering:

   Het eerste lid is niet van toepassing op rechtsvorderingen van de werkgever van de kapitein of de schipper (art. 8:1780 lid 2 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 11-04-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

   Verjaring rechtsvorderingen jegens kapitein of schipper (Afd. 8, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!