Pagina inhoud

  Verjaring rechtsvorderingen hulpverlening (Afd. 10, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Inleiding verjaring rechtsvorderingen hulpverlening

  Afdeling 10, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat één bepaling inzake de verjaring van rechtsvorderingen inzake hulpverlening tussen schepen (art. 8:1820 B.W.).

  Verjaring vordering wegens hulpverlening op zee: twee jaar

  Een rechtsvordering ter zake van betaling wegens hulpverlening op zee verjaart door verloop van twee jaren, welke termijn begint met de aanvang van de dag waarop de hulpverlening is beëindigd (art. 8:1820 lid 1 B.W.).

  Stuiting verjaring vordering hulpverlening

  De in het eerste lid bedoelde termijn kan worden verlengd door een verklaring van hem die de verjaring kan inroepen, gedaan nadat het feit dat de rechtsvordering heeft doen ontstaan heeft plaatsgehad (art. 8:1820 lid 2 B.W.). Dit onverminderd de mogelijkheid van contractuele verlenging als bedoeld in art. 8:1701 B.W..

  Regresvordering op derde: drie maanden na einde verjaring

  In afwijking van het eerste lid kunnen rechtsvorderingen tot verhaal op een derde zelfs na afloop van de in dat lid genoemde termijn worden ingesteld gedurende een termijn van drie maanden, te rekenen van de dag waarop degene die een zodanige rechtsvordering tot verhaal instelt ten aanzien van het van hemzelf gevorderde een regeling heeft getroffen of waarop hij te dien aanzien in rechte is aangesproken.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 11-04-2022; laatste bewerking 23-02-2023]

  Verjaring rechtsvorderingen hulpverlening (Afd. 10, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Verjaring rechtsvorderingen hulpverlening (Afd. 10, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Inleiding verjaring rechtsvorderingen hulpverlening

   Afdeling 10, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat één bepaling inzake de verjaring van rechtsvorderingen inzake hulpverlening tussen schepen (art. 8:1820 B.W.).

   Verjaring vordering wegens hulpverlening op zee: twee jaar

   Een rechtsvordering ter zake van betaling wegens hulpverlening op zee verjaart door verloop van twee jaren, welke termijn begint met de aanvang van de dag waarop de hulpverlening is beëindigd (art. 8:1820 lid 1 B.W.).

   Stuiting verjaring vordering hulpverlening

   De in het eerste lid bedoelde termijn kan worden verlengd door een verklaring van hem die de verjaring kan inroepen, gedaan nadat het feit dat de rechtsvordering heeft doen ontstaan heeft plaatsgehad (art. 8:1820 lid 2 B.W.). Dit onverminderd de mogelijkheid van contractuele verlenging als bedoeld in art. 8:1701 B.W..

   Regresvordering op derde: drie maanden na einde verjaring

   In afwijking van het eerste lid kunnen rechtsvorderingen tot verhaal op een derde zelfs na afloop van de in dat lid genoemde termijn worden ingesteld gedurende een termijn van drie maanden, te rekenen van de dag waarop degene die een zodanige rechtsvordering tot verhaal instelt ten aanzien van het van hemzelf gevorderde een regeling heeft getroffen of waarop hij te dien aanzien in rechte is aangesproken.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 11-04-2022; laatste bewerking 23-02-2023]

   Verjaring rechtsvorderingen hulpverlening (Afd. 10, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!