Pagina inhoud

  Algemene bepalingen verjaring en verval vervoersrecht (Afd. 1, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Inleiding algemene bepalingen verjaring en verval vervoersrecht

  Afdeling 1, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat 3 algemene bepalingen inzake verjaring en verval voor het vervoersrecht (art. 8:1700 B.W. tot en met art. 8:1702 B.W.).

  Gerechtigde tot beding tot wijziging van een termijn van verval of verjaring

  Een beding, waarbij een wettelijke termijn van verjaring of verval wordt gewijzigd, wordt aangemerkt als een beding ter wijziging van de aansprakelijkheid van hem, aan wie een beroep op deze termijn toekomt (art. 8:1700 lid 1 B.W.).

  Ieder beding waarmee van lid 1 wordt afgeweken is nietig, behoudens art. 8:1701 B.W. (lid 2).

  Overeenkomst tot verlenging termijn voor verjaring of verval

  Een termijn, bij afloop waarvan een rechtsvordering verjaart of vervalt, kan worden verlengd bij overeenkomst tussen partijen, gesloten nadat het feit, dat de rechtsvordering heeft doen ontstaan, heeft plaatsgehad. In afwijking van het eerste lid van artikel 1700 wordt een dergelijke verlenging niet aangemerkt als een wijziging van aansprakelijkheid van hem aan wie een beroep op een dergelijke termijn toekomt (art. 8:1701 B.W.).

  Verzwijgen van verval- of verjaringstermijn stuit niet

  Het feit, dat een schuldenaar opzettelijk het bestaan van de schuld voor de schuldeiser verborgen houdt, is niet van invloed op een termijn van verjaring of verval (art. 8:1702 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 11-04-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

  Algemene bepalingen verjaring en verval vervoersrecht (Afd. 1, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Algemene bepalingen verjaring en verval vervoersrecht (Afd. 1, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Inleiding algemene bepalingen verjaring en verval vervoersrecht

   Afdeling 1, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat 3 algemene bepalingen inzake verjaring en verval voor het vervoersrecht (art. 8:1700 B.W. tot en met art. 8:1702 B.W.).

   Gerechtigde tot beding tot wijziging van een termijn van verval of verjaring

   Een beding, waarbij een wettelijke termijn van verjaring of verval wordt gewijzigd, wordt aangemerkt als een beding ter wijziging van de aansprakelijkheid van hem, aan wie een beroep op deze termijn toekomt (art. 8:1700 lid 1 B.W.).

   Ieder beding waarmee van lid 1 wordt afgeweken is nietig, behoudens art. 8:1701 B.W. (lid 2).

   Overeenkomst tot verlenging termijn voor verjaring of verval

   Een termijn, bij afloop waarvan een rechtsvordering verjaart of vervalt, kan worden verlengd bij overeenkomst tussen partijen, gesloten nadat het feit, dat de rechtsvordering heeft doen ontstaan, heeft plaatsgehad. In afwijking van het eerste lid van artikel 1700 wordt een dergelijke verlenging niet aangemerkt als een wijziging van aansprakelijkheid van hem aan wie een beroep op een dergelijke termijn toekomt (art. 8:1701 B.W.).

   Verzwijgen van verval- of verjaringstermijn stuit niet

   Het feit, dat een schuldenaar opzettelijk het bestaan van de schuld voor de schuldeiser verborgen houdt, is niet van invloed op een termijn van verjaring of verval (art. 8:1702 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 11-04-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

   Algemene bepalingen verjaring en verval vervoersrecht (Afd. 1, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!