Pagina inhoud

  Ongevallen wegvervoer (Titel 14, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

  Inleiding ongevallen wegvervoer

  Titel 14, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. geeft een regeling voor ongevallen in het wegvervoer. De Titel kent echter maar één afdeling, die gaat over gevaarlijke stoffen aan boord van een vrachtwagen.

  Afd. 1 Gevaarlijke stoffen aan boord van een voertuig omvat 11 bepalingen (art. 8:1210 B.W. tot en met art. 8:1220 B.W.).

  Definitie ‘gevaarlijke stof’ in het wegvervoer

  Net als in het binnenvaartrecht is het begrip ‘gevaarlijke stof’ bepaald bij AMvB: een “gevaarlijke stof” is een stof die als zodanig bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen; de aanwijzing kan worden beperkt tot bepaalde concentraties van de stof, tot bepaalde in de algemene maatregel van bestuur te omschrijven gevaren die aan de stof verbonden zijn, en tot bepaalde daarin te omschrijven situaties waarin de stof zich bevindt (art. 8:1210 aanhef en sub a B.W.).

  Aansprakelijkheid wegvervoerder voor schade door gevaarlijke stoffen

  Hij die ten tijde van een gebeurtenis exploitant is van een voertuig aan boord waarvan zich een gevaarlijke stof bevindt, is aansprakelijk voor de schade door die stof veroorzaakt ten gevolge van die gebeurtenis. Bestaat de gebeurtenis uit een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, dan rust de aansprakelijkheid op degene die ten tijde van het eerste feit exploitant was (art. 8:1213 lid 1 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 17-03-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

  Ongevallen wegvervoer (Titel 14, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Ongevallen wegvervoer (Titel 14, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

   Inleiding ongevallen wegvervoer

   Titel 14, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. geeft een regeling voor ongevallen in het wegvervoer. De Titel kent echter maar één afdeling, die gaat over gevaarlijke stoffen aan boord van een vrachtwagen.

   Afd. 1 Gevaarlijke stoffen aan boord van een voertuig omvat 11 bepalingen (art. 8:1210 B.W. tot en met art. 8:1220 B.W.).

   Definitie ‘gevaarlijke stof’ in het wegvervoer

   Net als in het binnenvaartrecht is het begrip ‘gevaarlijke stof’ bepaald bij AMvB: een “gevaarlijke stof” is een stof die als zodanig bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen; de aanwijzing kan worden beperkt tot bepaalde concentraties van de stof, tot bepaalde in de algemene maatregel van bestuur te omschrijven gevaren die aan de stof verbonden zijn, en tot bepaalde daarin te omschrijven situaties waarin de stof zich bevindt (art. 8:1210 aanhef en sub a B.W.).

   Aansprakelijkheid wegvervoerder voor schade door gevaarlijke stoffen

   Hij die ten tijde van een gebeurtenis exploitant is van een voertuig aan boord waarvan zich een gevaarlijke stof bevindt, is aansprakelijk voor de schade door die stof veroorzaakt ten gevolge van die gebeurtenis. Bestaat de gebeurtenis uit een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, dan rust de aansprakelijkheid op degene die ten tijde van het eerste feit exploitant was (art. 8:1213 lid 1 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 17-03-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

   Ongevallen wegvervoer (Titel 14, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!