Pagina inhoud

  Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis (Afd. 4, Titel 1, Boek IV Rv.)

  Inleiding tenuitvoerlegging arbitraal vonnis

  Afd. 4, Titel 1, Boek IV Rv. bevat 2 bepalingen over de tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis (art. 1062 Rv. en art. 1063 Rv.).

  Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis na verlof Voorzieningenrechter

  Anders dan een vonnis bij de reguliere rechter kan een arbitraal vonnis pas ten uitvoer gelegd (oftewel geëxecuteerd) worden nadat de Voorzieningenrechter van de gewone rechtbank daar verlof voor heeft verleend (art. 1062 lid 1 Rv.).

  Het verlof wordt aangetekend op het origineel van het vonnis of, zo geen nederlegging heeft plaatsgevonden, opgenomen in een beschikking. De griffier zendt ten spoedigste aan de partijen een gewaarmerkt afschrift van het vonnis, met het daarop aangetekend verlof tot tenuitvoerlegging of een gewaarmerkt afschrift van de beschikking waarbij het verlof tot tenuitvoerlegging is verleend (art. 1062 lid 2 Rv.).

  Verleent de voorzieningenrechter van de rechtbank het verlof tot tenuitvoerlegging, dan staan de wederpartij van de verzoeker slechts de rechtsmiddelen open die zijn genoemd in art. 1064 Rv. (art. 1062 lid 3 Rv.). Zie de pagina Vernietiging en herroeping arbitraal vonnis.

  Vernietiging of herroeping van het arbitraal vonnis brengt van rechtswege die van het verlof tot tenuitvoerlegging met zich mee (art. 1062 lid 4 Rv.).

  Weigeringsgronden verlof tenuitvoerlegging arbitraal vonnis

  De voorzieningenrechter van de rechtbank kan de tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis slechts weigeren, indien hem na een summierlijk onderzoek is gebleken dat het aannemelijk is dat het vonnis zal worden vernietigd op een van de gronden genoemd in art. 1065 lid 1 Rv., of herroepen op een van de gronden genoemd in art. 1068 lid 1 Rv., dan wel indien in strijd met art. 1056 Rv. een dwangsom is opgelegd. In dit laatste geval betreft de weigering alleen de tenuitvoerlegging van de dwangsom (art. 1063 lid 1 Rv.).

  Als de termijn voor het instellen van een vordering tot vernietiging als bedoeld in art. 1064a Rv. ongebruikt is verstreken, dan kan de voorzieningenrechter van de rechtbank het verlof tot tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis slechts weigeren, indien hem na een summierlijk onderzoek is gebleken dat het aannemelijk is dat het vonnis in strijd is met art. 1065 lid 1, onder e Rv. (art. 1063 lid 2 Rv.).

  De griffier zendt ten spoedigste aan de partijen een gewaarmerkt afschrift van de beschikking van de voorzieningenrechter van de rechtbank waarbij het verlof tot tenuitvoerlegging wordt geweigerd (art. 1063 lid 3 Rv.).

  Hoger beroep en cassatie tegen weigering verlof tenuitvoerlegging arbitraal vonnis

  Tegen de beschikking waarbij het verlof tot tenuitvoerlegging wordt geweigerd, kan hoger beroep bij het gerechtshof worden ingesteld (art. 1063 lid 4 Rv.).

  Indien het verlof tot tenuitvoerlegging ook in hoger beroep niet wordt verleend, kan beroep in cassatie worden ingesteld (art. 1063 lid 5 Rv.).

  Als in hoger beroep of na beroep in cassatie het verlof tot tenuitvoerlegging alsnog wordt verleend, is het bepaalde in art. 1062 lid 3 Rv. van overeenkomstige toepassing (art. 1063 lid 6 Rv.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 24-12-2019; laatste bewerking 19-09-2023]

  Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis (Afd. 4, Titel 1, Boek IV Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis (Afd. 4, Titel 1, Boek IV Rv.)

   Inleiding tenuitvoerlegging arbitraal vonnis

   Afd. 4, Titel 1, Boek IV Rv. bevat 2 bepalingen over de tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis (art. 1062 Rv. en art. 1063 Rv.).

   Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis na verlof Voorzieningenrechter

   Anders dan een vonnis bij de reguliere rechter kan een arbitraal vonnis pas ten uitvoer gelegd (oftewel geëxecuteerd) worden nadat de Voorzieningenrechter van de gewone rechtbank daar verlof voor heeft verleend (art. 1062 lid 1 Rv.).

   Het verlof wordt aangetekend op het origineel van het vonnis of, zo geen nederlegging heeft plaatsgevonden, opgenomen in een beschikking. De griffier zendt ten spoedigste aan de partijen een gewaarmerkt afschrift van het vonnis, met het daarop aangetekend verlof tot tenuitvoerlegging of een gewaarmerkt afschrift van de beschikking waarbij het verlof tot tenuitvoerlegging is verleend (art. 1062 lid 2 Rv.).

   Verleent de voorzieningenrechter van de rechtbank het verlof tot tenuitvoerlegging, dan staan de wederpartij van de verzoeker slechts de rechtsmiddelen open die zijn genoemd in art. 1064 Rv. (art. 1062 lid 3 Rv.). Zie de pagina Vernietiging en herroeping arbitraal vonnis.

   Vernietiging of herroeping van het arbitraal vonnis brengt van rechtswege die van het verlof tot tenuitvoerlegging met zich mee (art. 1062 lid 4 Rv.).

   Weigeringsgronden verlof tenuitvoerlegging arbitraal vonnis

   De voorzieningenrechter van de rechtbank kan de tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis slechts weigeren, indien hem na een summierlijk onderzoek is gebleken dat het aannemelijk is dat het vonnis zal worden vernietigd op een van de gronden genoemd in art. 1065 lid 1 Rv., of herroepen op een van de gronden genoemd in art. 1068 lid 1 Rv., dan wel indien in strijd met art. 1056 Rv. een dwangsom is opgelegd. In dit laatste geval betreft de weigering alleen de tenuitvoerlegging van de dwangsom (art. 1063 lid 1 Rv.).

   Als de termijn voor het instellen van een vordering tot vernietiging als bedoeld in art. 1064a Rv. ongebruikt is verstreken, dan kan de voorzieningenrechter van de rechtbank het verlof tot tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis slechts weigeren, indien hem na een summierlijk onderzoek is gebleken dat het aannemelijk is dat het vonnis in strijd is met art. 1065 lid 1, onder e Rv. (art. 1063 lid 2 Rv.).

   De griffier zendt ten spoedigste aan de partijen een gewaarmerkt afschrift van de beschikking van de voorzieningenrechter van de rechtbank waarbij het verlof tot tenuitvoerlegging wordt geweigerd (art. 1063 lid 3 Rv.).

   Hoger beroep en cassatie tegen weigering verlof tenuitvoerlegging arbitraal vonnis

   Tegen de beschikking waarbij het verlof tot tenuitvoerlegging wordt geweigerd, kan hoger beroep bij het gerechtshof worden ingesteld (art. 1063 lid 4 Rv.).

   Indien het verlof tot tenuitvoerlegging ook in hoger beroep niet wordt verleend, kan beroep in cassatie worden ingesteld (art. 1063 lid 5 Rv.).

   Als in hoger beroep of na beroep in cassatie het verlof tot tenuitvoerlegging alsnog wordt verleend, is het bepaalde in art. 1062 lid 3 Rv. van overeenkomstige toepassing (art. 1063 lid 6 Rv.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 24-12-2019; laatste bewerking 19-09-2023]

   Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis (Afd. 4, Titel 1, Boek IV Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!