Pagina inhoud

  Executie van rechten aan toonder, op aandelen en effecten (Afd. 1A, Titel 2 Boek 2 Rv.)

  Inleiding executie van rechten aan toonder, op aandelen en effecten

  De regeling inzake executoriaal beslag op rechten aan toonder, op aandelen en effecten is opgenomen in Afd. 1A, Titel 2 van Boek 2 Rv.. Deze omvat 5 artikelen (art. 474a Rv. tot en met art. 474bb Rv.).

  Executie aandelen op naam

  De regeling inzake de executie van aandelen op naam is echter nader uitgewerkt in Afd. 1B. zie de pagina Executie aandelen op naam.

  NB: omdat de invoering van digitaal procederen is afgelast, maar er wel twee versies van de wet zijn (digitaal en niet-digitaal) moet je goed opletten in welke versie je zit. In beginsel wordt in het onderdeel executierecht – sinds medio 2018 – weer verwezen naar de niet-digitale versie.

  Beslag op rechten aan toonder

  Het beslag op rechten aan toonder of order geschiedt door beslag op het papier (art. 474a Rv.).

  Executie van aandelen en effecten

  De executie van andere aandelen op naam dan die bedoeld in de volgende afdelingen en van effecten op naam die geen aandelen zijn, geschiedt met overeenkomstige toepassing van die afdeling (art. 474aa Rv.).

  Afdracht van nog niet afgedragen baten

  Nog niet aan de geëxecuteerde verantwoorde en afgedragen baten, die voortvloeien uit een recht aan toonder of order, een aandeel op naam of een effect op naam dat geen aandeel is, en die bestaan in geld of andere waarden, vallen mede onder het beslag en moeten aan de deurwaarder worden verantwoord en op zijn verlangen aan hem worden afgedragen (art. 474b Rv.).

  Stemrecht verbonden aan beslagen effecten

  Het stemrecht verbonden aan een in beslag genomen goed als bedoeld in het vorige artikel, en andere aan een zodanig goed verbonden bevoegdheden die niet onder het vorige artikel vallen, blijven gedurende het beslag bij de geëxecuteerde (art. 474ba Rv.).

  Overige rechten verbonden aan beslagen effecten

  Rechten waarvan de executie niet elders geregeld is, en niet opeisbare rechten waarop beslag onder derden mogelijk is, kunnen met overeenkomstige toepassing van de eerste afdeling worden geëxecuteerd (art. 474bb Rv.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 26-01-2019; laatste bewerking 11-02-2023]

  Executie van rechten aan toonder, op aandelen en effecten (Afd. 1A, Titel 2 Boek 2 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Executie van rechten aan toonder, op aandelen en effecten (Afd. 1A, Titel 2 Boek 2 Rv.)

   Inleiding executie van rechten aan toonder, op aandelen en effecten

   De regeling inzake executoriaal beslag op rechten aan toonder, op aandelen en effecten is opgenomen in Afd. 1A, Titel 2 van Boek 2 Rv.. Deze omvat 5 artikelen (art. 474a Rv. tot en met art. 474bb Rv.).

   Executie aandelen op naam

   De regeling inzake de executie van aandelen op naam is echter nader uitgewerkt in Afd. 1B. zie de pagina Executie aandelen op naam.

   NB: omdat de invoering van digitaal procederen is afgelast, maar er wel twee versies van de wet zijn (digitaal en niet-digitaal) moet je goed opletten in welke versie je zit. In beginsel wordt in het onderdeel executierecht – sinds medio 2018 – weer verwezen naar de niet-digitale versie.

   Beslag op rechten aan toonder

   Het beslag op rechten aan toonder of order geschiedt door beslag op het papier (art. 474a Rv.).

   Executie van aandelen en effecten

   De executie van andere aandelen op naam dan die bedoeld in de volgende afdelingen en van effecten op naam die geen aandelen zijn, geschiedt met overeenkomstige toepassing van die afdeling (art. 474aa Rv.).

   Afdracht van nog niet afgedragen baten

   Nog niet aan de geëxecuteerde verantwoorde en afgedragen baten, die voortvloeien uit een recht aan toonder of order, een aandeel op naam of een effect op naam dat geen aandeel is, en die bestaan in geld of andere waarden, vallen mede onder het beslag en moeten aan de deurwaarder worden verantwoord en op zijn verlangen aan hem worden afgedragen (art. 474b Rv.).

   Stemrecht verbonden aan beslagen effecten

   Het stemrecht verbonden aan een in beslag genomen goed als bedoeld in het vorige artikel, en andere aan een zodanig goed verbonden bevoegdheden die niet onder het vorige artikel vallen, blijven gedurende het beslag bij de geëxecuteerde (art. 474ba Rv.).

   Overige rechten verbonden aan beslagen effecten

   Rechten waarvan de executie niet elders geregeld is, en niet opeisbare rechten waarop beslag onder derden mogelijk is, kunnen met overeenkomstige toepassing van de eerste afdeling worden geëxecuteerd (art. 474bb Rv.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 26-01-2019; laatste bewerking 11-02-2023]

   Executie van rechten aan toonder, op aandelen en effecten (Afd. 1A, Titel 2 Boek 2 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!