Pagina inhoud

  Herroeping van beschikkingen (Afd. 2, Titel 10 Boek 1 Rv.)

  Inleiding herroeping van beschikkingen

  In Afd. 2, Titel 10, Boek I Rv. is de herroeping van beschikkingen geregeld. De beschikking kan op verzoek van de oorspronkelijke verzoeker of van een belanghebbende worden herroepen. De afdeling bevat maar twee bepalingen (art. 390 Rv. en art. 391 Rv.).

  Conform regels herroeping vonnissen en arresten

  De gronden voor herroeping vermeld in art. 382 Rv. zijn van overeenkomstige toepassing. Zie ook de pagina Herroeping van vonnissen en arresten.

  Het moet dus gaan om een beschikking, die berust op:

  z1. bedrog

  2. vervalste (bewijs)stukken

  3. achtergehouden cruciale (bewijs)stukken

  De beschikking moet net zoals bij vonnissen of arresten in kracht van gewijsde zijn gegaan. Ook art. 382 Rv. tot en met art. 384 Rv. en art. 386 Rv. tot en met art. 389 Rv. zijn van overeenkomstige toepassing bij beschikkingen.

  In de zaak HR 29 mei 2005 (aanvragers hypotheek/ING Bank) had ING Bank herroeping verzocht van een beschikking, waarbij de bank was veroordeeld om een vermelding van betrokkenen in het incidentenwaarschuwingssysteem (destijds de EVA, thans PIFI) door te halen. De melding was gedaan vanwege vermeend valse inkomensinformatie bij de aanvraag van een hypotheek. Nadat was gebleken uit een politieverhoor dat de aangeleverde informatie inderdaad vals was, verzocht de ING Bank met succes herroeping. Zie over het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) ook de pagina Algemene bepalingen verzekeringsovereenkomst.

  Aard van de beschikking verzet zich tegen herroeping

  De aard van een beschikking kan zich verzetten tegen een herroeping. Een voorbeeld hiervan is de alimentatiebeschikking. In de herroepingsprocedure bij het Gerechtshof Leeuwarden d.d. 25 juli 2007 heeft het Hof in r.o. 21 het volgende overwogen:

  “Het vorenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, brengt het hof tot het oordeel dat de door artikel 1:401 BW gegeven mogelijkheid om wijziging te verzoeken van een alimentatiebeschikking een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang biedt tot wijziging van deze beschikking, ook ingeval die beschikking tot stand is gekomen door bedrog in de procedure, het achterhouden van gegevens van beslissende aard en/of door valse stukken.”

  Omdat de aard van de beschikking al met voldoende waarborgen omklede rechtsgang biedt, overweegt het Hof het volgende in r.o. 22:

  “Gelet op het hiervoor overwogene is het hof van oordeel dat de aard van een alimentatiebeschikking zich verzet tegen een verzoek tot herroeping.”

  Het Hof heeft de verzoeker dan ook niet-ontvankelijk verklaard.

  Auteur & Last edit

  [TL, 22-10-2018; laatste bewerking MdV 10-06-2023]

  Herroeping van beschikkingen (Afd. 2, Titel 10 Boek 1 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Herroeping van beschikkingen (Afd. 2, Titel 10 Boek 1 Rv.)

   Inleiding herroeping van beschikkingen

   In Afd. 2, Titel 10, Boek I Rv. is de herroeping van beschikkingen geregeld. De beschikking kan op verzoek van de oorspronkelijke verzoeker of van een belanghebbende worden herroepen. De afdeling bevat maar twee bepalingen (art. 390 Rv. en art. 391 Rv.).

   Conform regels herroeping vonnissen en arresten

   De gronden voor herroeping vermeld in art. 382 Rv. zijn van overeenkomstige toepassing. Zie ook de pagina Herroeping van vonnissen en arresten.

   Het moet dus gaan om een beschikking, die berust op:

   z1. bedrog

   2. vervalste (bewijs)stukken

   3. achtergehouden cruciale (bewijs)stukken

   De beschikking moet net zoals bij vonnissen of arresten in kracht van gewijsde zijn gegaan. Ook art. 382 Rv. tot en met art. 384 Rv. en art. 386 Rv. tot en met art. 389 Rv. zijn van overeenkomstige toepassing bij beschikkingen.

   In de zaak HR 29 mei 2005 (aanvragers hypotheek/ING Bank) had ING Bank herroeping verzocht van een beschikking, waarbij de bank was veroordeeld om een vermelding van betrokkenen in het incidentenwaarschuwingssysteem (destijds de EVA, thans PIFI) door te halen. De melding was gedaan vanwege vermeend valse inkomensinformatie bij de aanvraag van een hypotheek. Nadat was gebleken uit een politieverhoor dat de aangeleverde informatie inderdaad vals was, verzocht de ING Bank met succes herroeping. Zie over het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) ook de pagina Algemene bepalingen verzekeringsovereenkomst.

   Aard van de beschikking verzet zich tegen herroeping

   De aard van een beschikking kan zich verzetten tegen een herroeping. Een voorbeeld hiervan is de alimentatiebeschikking. In de herroepingsprocedure bij het Gerechtshof Leeuwarden d.d. 25 juli 2007 heeft het Hof in r.o. 21 het volgende overwogen:

   “Het vorenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, brengt het hof tot het oordeel dat de door artikel 1:401 BW gegeven mogelijkheid om wijziging te verzoeken van een alimentatiebeschikking een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang biedt tot wijziging van deze beschikking, ook ingeval die beschikking tot stand is gekomen door bedrog in de procedure, het achterhouden van gegevens van beslissende aard en/of door valse stukken.”

   Omdat de aard van de beschikking al met voldoende waarborgen omklede rechtsgang biedt, overweegt het Hof het volgende in r.o. 22:

   “Gelet op het hiervoor overwogene is het hof van oordeel dat de aard van een alimentatiebeschikking zich verzet tegen een verzoek tot herroeping.”

   Het Hof heeft de verzoeker dan ook niet-ontvankelijk verklaard.

   Auteur & Last edit

   [TL, 22-10-2018; laatste bewerking MdV 10-06-2023]

   Herroeping van beschikkingen (Afd. 2, Titel 10 Boek 1 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!