Pagina inhoud

  Homologatie onderhands akkoord (Afd. 2, Titel 4 Fw.)

  Inleiding homologatie onderhands akkoord

  In het kader van de herijking van de Faillissementswet is de wetgever doende met herziening van het faillissementsrecht (tegenwoordig ook wel bekend als “insolventierecht”) om dit effectiever te maken en de continuïteit van ondernemingen beter te waarborgen, wanneer die in gevaar komt. Er zijn meerdere tranches met de naam ‘Wet Continuïteit Ondernemingen’ (WCO I t/m III).

  Eén van de onderdelen van dit project is het onderdeel ‘WCO II’ oftewel de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (afgekort “WHOA”) (zie ook de tekst van het gewijzigde wetsvoorstel WHOA nr. 35 249). Die regeling is thans aangenomen en is per 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA is onder meer geïnspireerd op  het Engelse “restructuring scheme”. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om buiten surseance of faillissement een onderhandse schuldenregeling (akkoord) aan te bieden.

  Het probleem daarmee was tot nu toe dat dit alleen werkt als letterlijk alle schuldeisers instemmen met het akkoordvoorstel. Daarbij kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden ten aanzien van één of meer schuldeisers. Willen niet alle schuldeisers meewerken, dan is nog slechts een dwangakkoord via surseance of faillissement mogelijk. Wanneer dit tegelijkertijd wordt ingediend met de aanvraag voor surseance of faillissement verschilt dat overigens niet veel van de regeling die de wet met de WHOA nu in het leven geroepen heeft. Een ouderwets akkoord in surseance of faillissement is daarmee zeker niet overbodig geworden.

  De Homologatie van het onderhands akkoord is opgenomen in Titel IV, Afd. 2 Fw. en omvat 19 bepalingen (art. 369 Fw. tot en met art. 387 Fw.). Zie ook het blog Homologatie onderhands akkoord in werking getreden voor een algemene outline.

  Procesreglement WHOA zaken

  Voor WHOA-procedures hebben de rechtbanken een landelijk procesreglement opgesteld: Landelijk Procesreglement WHOA zaken rechtbanken. De gerechtshoven kennen geen apart procesreglement; hier zal dus het Procesreglement Hoven in insolventiezaken gelden.

  Nadere bespreking regeling WHOA

  Vanwege de omvang van de pagina over de WHOA is de bespreking daarvan verdeeld over de subpagina’s rechts in het menu (mobiel: onderaan de pagina). Aan elke paragraaf is een pagina gewijd.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 1-11-2020; laatste bewerking 29-12-2022]

  Pagina inhoud

   Homologatie onderhands akkoord (Afd. 2, Titel 4 Fw.)

   Inleiding homologatie onderhands akkoord

   In het kader van de herijking van de Faillissementswet is de wetgever doende met herziening van het faillissementsrecht (tegenwoordig ook wel bekend als “insolventierecht”) om dit effectiever te maken en de continuïteit van ondernemingen beter te waarborgen, wanneer die in gevaar komt. Er zijn meerdere tranches met de naam ‘Wet Continuïteit Ondernemingen’ (WCO I t/m III).

   Eén van de onderdelen van dit project is het onderdeel ‘WCO II’ oftewel de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (afgekort “WHOA”) (zie ook de tekst van het gewijzigde wetsvoorstel WHOA nr. 35 249). Die regeling is thans aangenomen en is per 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA is onder meer geïnspireerd op  het Engelse “restructuring scheme”. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om buiten surseance of faillissement een onderhandse schuldenregeling (akkoord) aan te bieden.

   Het probleem daarmee was tot nu toe dat dit alleen werkt als letterlijk alle schuldeisers instemmen met het akkoordvoorstel. Daarbij kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden ten aanzien van één of meer schuldeisers. Willen niet alle schuldeisers meewerken, dan is nog slechts een dwangakkoord via surseance of faillissement mogelijk. Wanneer dit tegelijkertijd wordt ingediend met de aanvraag voor surseance of faillissement verschilt dat overigens niet veel van de regeling die de wet met de WHOA nu in het leven geroepen heeft. Een ouderwets akkoord in surseance of faillissement is daarmee zeker niet overbodig geworden.

   De Homologatie van het onderhands akkoord is opgenomen in Titel IV, Afd. 2 Fw. en omvat 19 bepalingen (art. 369 Fw. tot en met art. 387 Fw.). Zie ook het blog Homologatie onderhands akkoord in werking getreden voor een algemene outline.

   Procesreglement WHOA zaken

   Voor WHOA-procedures hebben de rechtbanken een landelijk procesreglement opgesteld: Landelijk Procesreglement WHOA zaken rechtbanken. De gerechtshoven kennen geen apart procesreglement; hier zal dus het Procesreglement Hoven in insolventiezaken gelden.

   Nadere bespreking regeling WHOA

   Vanwege de omvang van de pagina over de WHOA is de bespreking daarvan verdeeld over de subpagina’s rechts in het menu (mobiel: onderaan de pagina). Aan elke paragraaf is een pagina gewijd.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 1-11-2020; laatste bewerking 29-12-2022]

   Homologatie onderhands akkoord (Afd. 2, Titel 4 Fw.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!