Pagina inhoud

  Slotbepalingen WSNP (Afd. 10, Titel 3 Fw.)

  Inleiding slotbepalingen WSNP

  In Afd. 10, Titel 3 Fw. zijn twee slotbepalingen te vinden met betrekking tot de procedure van de wettelijke schuldsanering (art. 360 Fw.  en art. 361 Fw.).

  Geen hogere voorziening

  Art. 360 Fw. bepaalt dat er geen hogere voorziening openstaat tegen de beslissingen van de rechter op grond van de bepalingen, die in titel drie van de faillissementswet zijn opgenomen. Hiervan kan worden afgeweken in de gevallen waarin het tegendeel is bepaald en de mogelijkheid van cassatie in het belang van de wet mogelijk is. 

  Ondertekening door een advocaat

  Daarnaast is in art. 361 lid Fw. opgenomen dat verzoeken ex:

  – art. 292 lid 1 Fw. (hoger beroep tegen bevel tot instemming schuldenregeling binnen 8 dagen)

  – art. 315 lid 1 Fw. (beroep tegen beschikking R-C binnen 5 dagen)

  – art. 348 Fw. (verzoek tot doen houden van een vergadering)

  – art. 349a lid 2 Fw. (verzoek tot wijzigen van de duur van de WSNP)

  – art. 350 lid 1 Fw. (verzoek tot doen eindigen van de WSNP)

  – art. 351 lid 1 Fw. (hoger beroep binnen 8 dagen tegen beslissing tot beëindiging WSNP)

  – art. 355 lid 1 Fw. (hoger beroep tegen beslissing of schuldenaar tekort gekomen is en tegen beslissing tot vervroegde beëindiging WSNP), en

  – art. 358a lid 1 Fw. (verzoek tot intrekking verlening schone lei)

  ondertekend dienen te zijn door een advocaat, tenzij een verzoek wordt gedaan door de bewindvoerder, dan wel wanneer door de schuldenaar zelf een verzoek wordt ingediend op grond van art. 350 lid 1 Fw.. 

  Verplichte procesvertegenwoordiging procedures WSNP

  Tot slot dient een verzoek op grond van art. 46 Insolventieverordening ingediend te worden door een advocaat. Dit betreft een verzoek tot de afwikkeling van de boedel in de secundaire insolventieprocedure op verzoek van de insolventiefunctionaris van de hoofdinsolventieprocedure.

  Cassatieprocedures WSNP

  Voor het instellen van een beroep in cassatie is een advocaat bij de Hoge Raad vereist (art. 361 lid 2 en 3 Fw.).

  Auteur & Last edit

  [AB, 3-11-2018; laatste bewerking MdV 9-12-2021]

  Slotbepalingen WSNP (Afd. 10, Titel 3 Fw.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Slotbepalingen WSNP (Afd. 10, Titel 3 Fw.)

   Inleiding slotbepalingen WSNP

   In Afd. 10, Titel 3 Fw. zijn twee slotbepalingen te vinden met betrekking tot de procedure van de wettelijke schuldsanering (art. 360 Fw.  en art. 361 Fw.).

   Geen hogere voorziening

   Art. 360 Fw. bepaalt dat er geen hogere voorziening openstaat tegen de beslissingen van de rechter op grond van de bepalingen, die in titel drie van de faillissementswet zijn opgenomen. Hiervan kan worden afgeweken in de gevallen waarin het tegendeel is bepaald en de mogelijkheid van cassatie in het belang van de wet mogelijk is. 

   Ondertekening door een advocaat

   Daarnaast is in art. 361 lid Fw. opgenomen dat verzoeken ex:

   – art. 292 lid 1 Fw. (hoger beroep tegen bevel tot instemming schuldenregeling binnen 8 dagen)

   – art. 315 lid 1 Fw. (beroep tegen beschikking R-C binnen 5 dagen)

   – art. 348 Fw. (verzoek tot doen houden van een vergadering)

   – art. 349a lid 2 Fw. (verzoek tot wijzigen van de duur van de WSNP)

   – art. 350 lid 1 Fw. (verzoek tot doen eindigen van de WSNP)

   – art. 351 lid 1 Fw. (hoger beroep binnen 8 dagen tegen beslissing tot beëindiging WSNP)

   – art. 355 lid 1 Fw. (hoger beroep tegen beslissing of schuldenaar tekort gekomen is en tegen beslissing tot vervroegde beëindiging WSNP), en

   – art. 358a lid 1 Fw. (verzoek tot intrekking verlening schone lei)

   ondertekend dienen te zijn door een advocaat, tenzij een verzoek wordt gedaan door de bewindvoerder, dan wel wanneer door de schuldenaar zelf een verzoek wordt ingediend op grond van art. 350 lid 1 Fw.. 

   Verplichte procesvertegenwoordiging procedures WSNP

   Tot slot dient een verzoek op grond van art. 46 Insolventieverordening ingediend te worden door een advocaat. Dit betreft een verzoek tot de afwikkeling van de boedel in de secundaire insolventieprocedure op verzoek van de insolventiefunctionaris van de hoofdinsolventieprocedure.

   Cassatieprocedures WSNP

   Voor het instellen van een beroep in cassatie is een advocaat bij de Hoge Raad vereist (art. 361 lid 2 en 3 Fw.).

   Auteur & Last edit

   [AB, 3-11-2018; laatste bewerking MdV 9-12-2021]

   Slotbepalingen WSNP (Afd. 10, Titel 3 Fw.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!