Pagina inhoud

  Implementatie Richtlijn bescherming klokkenluiders

  Op 23 oktober 2019 heeft de EU Richtlijn (EU) 2019/1937 uitgevaardigd inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. De Richtlijn stelt minimumnormen met als doel een hoog niveau van bescherming van melders van inbreuken op het Unierecht. De Richtlijn biedt een uniforme en overkoepelende regeling, in aanvulling op al bestaande regels in specifieke sectoren. De Nederlandse wetgever heeft de Richtlijn geïmplementeerd door aanpassing van de Wet bescherming klokkenluiders.

  Doordat de Wet bescherming klokkenluiders een bredere uitwerking geeft van de bescherming van klokkenluiders is art. 7:658c B.W. per 18 februari 2023 vervallen, met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet Bescherming Klokkenluiders. Deze snelle invoering is mogelijk ingegeven door het feit dat Nederland te laat was met de implementatie.

  De directe invoering geldt alleen voor grote werkgevers (<250 werknemers). Per 17 december 2023 treedt deze ook in werking voor middelgrote werkgevers (<50 werknemers).

  Meldingen door klokkenluiders uit de context van arbeidsgeschil gehaald

  De melding door een klokkenluider is hiermee ook in een bredere context geplaatst dan in het teken van een arbeidsgeschil. Het gaat immers niet om een arbeidsconflict, hoewel de melding daar in sommige gevallen wel toe kan leiden. Dit is echter eerder gevolg dan oorzaak.

  Eerst intern melden niet meer vereist voor klokkenluiders

  Belangrijke wijziging is dat het niet meer verplicht is eerst intern een melding te doen. Ook is de wet van toepassing op een bredere groep melders en is de bewijslast verplaatst naar de werkgever. Verder worden de eisen aan de te volgen procedure aangescherpt.

  Werkgevers moeten hun protocollen voor meldingen herzien

  Werkgevers zullen hun procedures dus onder de loep moeten nemen en nagaan of deze nog voldoen aan de nieuwe wetgeving. Lees ook de uitleg op de website van de overheid ‘Wat is er veranderd’, waar een schematisch overzicht van de wijzigingen te vinden is.

  Zie ook de pagina Bijzondere verplichtingen van de werkgever, waar de regeling inzake klokkenluiders uitgebreider wordt besproken.

  MdV, 29 maart 2023

  Pagina inhoud

   Implementatie Richtlijn bescherming klokkenluiders

   Op 23 oktober 2019 heeft de EU Richtlijn (EU) 2019/1937 uitgevaardigd inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. De Richtlijn stelt minimumnormen met als doel een hoog niveau van bescherming van melders van inbreuken op het Unierecht. De Richtlijn biedt een uniforme en overkoepelende regeling, in aanvulling op al bestaande regels in specifieke sectoren. De Nederlandse wetgever heeft de Richtlijn geïmplementeerd door aanpassing van de Wet bescherming klokkenluiders.

   Doordat de Wet bescherming klokkenluiders een bredere uitwerking geeft van de bescherming van klokkenluiders is art. 7:658c B.W. per 18 februari 2023 vervallen, met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet Bescherming Klokkenluiders. Deze snelle invoering is mogelijk ingegeven door het feit dat Nederland te laat was met de implementatie.

   De directe invoering geldt alleen voor grote werkgevers (<250 werknemers). Per 17 december 2023 treedt deze ook in werking voor middelgrote werkgevers (<50 werknemers).

   Meldingen door klokkenluiders uit de context van arbeidsgeschil gehaald

   De melding door een klokkenluider is hiermee ook in een bredere context geplaatst dan in het teken van een arbeidsgeschil. Het gaat immers niet om een arbeidsconflict, hoewel de melding daar in sommige gevallen wel toe kan leiden. Dit is echter eerder gevolg dan oorzaak.

   Eerst intern melden niet meer vereist voor klokkenluiders

   Belangrijke wijziging is dat het niet meer verplicht is eerst intern een melding te doen. Ook is de wet van toepassing op een bredere groep melders en is de bewijslast verplaatst naar de werkgever. Verder worden de eisen aan de te volgen procedure aangescherpt.

   Werkgevers moeten hun protocollen voor meldingen herzien

   Werkgevers zullen hun procedures dus onder de loep moeten nemen en nagaan of deze nog voldoen aan de nieuwe wetgeving. Lees ook de uitleg op de website van de overheid ‘Wat is er veranderd’, waar een schematisch overzicht van de wijzigingen te vinden is.

   Zie ook de pagina Bijzondere verplichtingen van de werkgever, waar de regeling inzake klokkenluiders uitgebreider wordt besproken.

   MdV, 29 maart 2023

   Meer actualiteiten