LawyrupOver LawyrupRedactie

Redactie van Lawyrup

Lawyrup is een kennisbank voor en door juristen. Op deze pagina kun je zien wie deel uitmaken van de redactie van Lawyrup.nl. De content op deze website wordt geschreven door deskundigen, zoals praktijkjuristen zoals advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en andere juridische professionals, maar ook door wetenschappelijk medewerkers van universiteiten. Bijdragen geschreven door rechtenstudenten worden voor plaatsing steeds gecontroleerd door een ervaren praktijkjurist.

Angelina Baldini

mr. Angelina Baldini is als juriste werkzaam bij Zuidweg & Partners schuldhulpverlening. Na de opleiding HBO Rechten aan de HvA is Angelina afgestudeerd in Nederlands recht aan de Faculteit Rechtsgeleerheid van de VU. Tijdens haar studie aan de HvA heeft ze (van 2011 tot 2015) als faillissementsmedewerkster gewerkt in de faillissementspraktijk van mr. De Vries bij Vorstman Advocaten. Angelina heeft voor Lawyrup veel van de content van het onderdeel WSNP in de Faillissementswet geschreven.


Neem contact op

Anneloes van Boeijen

Anneloes van Boeijen studeert burgerlijk recht en strafrecht (masters) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is als vrijwilliger werkzaam geweest bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Gelderland en schrijft blogs en artikelen voor de strafrechtvereniging Dr. Nico Muller. Sinds april 2021 schrijft Anneloes ook bijdragen voor Lawyrup.nl.


Neem contact op

Kai Gorissen

mr. Kai Gorissen heeft Nederlands recht gestudeerd aan de universiteiten van Maastricht en Utrecht. Tijdens zijn master lag zijn focus op het privaatrecht & handelsrecht. Na zijn afstuderen heeft hij als jurist gewerkt bij de rechtbank te Utrecht waar hij diverse handels- en kantonzaken heeft behandeld. Momenteel werkt hij als bedrijfsjurist bij een internationaal opererend concern in de voedingsmiddelenbranche. In aanvulling op deze functie heeft Kai in 2020 de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen met goed gevolg afgerond. Vanwege zijn brede rol is Kai een echte generalist met kennis van uiteenlopende rechtsgebieden.


Neem contact op

Kim van der Vegt

Kim van der Vegt studeert European Law and Global Affairs (master) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is ze bezig met een bestuursjaar bij Integrand Nijmegen, en is ze actief lid bij verschillende studentensportverenigingen. Sinds april 2021 schrijft Kim ook bijdragen voor Lawyrup.nl.


Neem contact op

Lucia Spaans

mr. Lucia Spaans is mede-eigenaar van Spaans&Spaans, een in Amsterdam gevestigd juridisch kantoor dat dankzij Lucia en haar tweelingzuster in 2018 het levenslicht zag. Aan de Universiteit van Amsterdam volgde Lucia zowel de master privaatrecht als militair recht. Eenmaal afgestudeerd bleek ze het IE-recht bijzonder interessant te vinden, zodat ze besloot zich hier verder in te verdiepen. In de praktijk houdt Lucia zich grotendeels bezig met IE-recht, ICT-recht en aan privacy gerelateerde vraagstukken. Het zijn voornamelijk ondernemers die zij van advies voorziet.


Neem contact op

Mike van Lingen

Mike van Lingen is in 1999 afgestudeerd als kandidaat-gerechtsdeurwaarder en van 2012 tot 2018 was hij als gerechtsdeurwaarder in Leiden door de Kroon benoemd. Mike heeft veel ervaring opgedaan in het beslag- en executierecht en heeft tijdens zijn werk veel juridische procedures gevoerd in huurzaken en bij het tuchtcollege van gerechtsdeurwaarders. Tot zijn neventaken behoorde het opstellen van faillissements- en (conservatoir) beslagrekesten. Inmiddels is Mike toegelaten tot professioneel beschermingsbewindvoerder bij de Rechtbank Den Haag. Als gerechtsdeurwaarder en als bewindvoerder heeft Mike zich gespecialiseerd in de beslagvrije voet.


Neem contact op

Maarten de Vries

mr. Maarten de Vries is gespecialiseerd in burgerlijk recht: aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht. Als advocaat is hij natuurlijk ook goed thuis in het procesrecht en het beslagrecht en executierecht. En tenslotte heeft hij ook ruime kennis en ervaring in het insolventierecht (faillissementsrecht).


Neem contact op

Olivier Pont

Olivier Pont studeert Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en is in de laatste fase van zijn bachelor. Naast de studie rechtsgeleerdheid vervult hij de functie van secretaris bij de Ondernemingsrecht Vereniging van Amsterdamse Studenten(OVAS). Naast zijn bachelor Rechtsgeleerdheid is hij al begonnen aan de master privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.


Neem contact op

Thijs Lucas

Thijs Lucas studeert Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Thijs is bestuurslid geweest van Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus. Sinds oktober 2018 schrijft Thijs ook bijdragen voor Lawyrup.nl. De door Thijs geschreven content is te herkennen aan zijn initialen “TL”. Thijs heeft een aantal pagina’s geschreven over het Burgerlijk Procesrecht. Onder meer de pagina Derdenverzet (Titel 9, Boek 1 Rv.) en de pagina Herroeping (Titel 10, Boek 1 Rv.) zijn van zijn hand.


Neem contact op