Pagina inhoud

  HR 15 april 2016 (Getronics Global Services B.V./Top Mehrwert-Logistik GMBH & Co. KG)

  Foute of helemaal geen naam van de rekwirant in exploot van dagvaarding kan worden hersteld met een herstelexploot

  De Hoge Raad overwoog naar aanleiding van de cassatieklacht, dat de appeldagvaarding ‘zonder rechtsgevolg had dienen’ te blijven wegens gebreken als volgt:

  “3.4.1 Uit de artikelen 120 lid 1, 111 lid 2 en 45 lid 3, aanhef en onder b, Rv. volgt dat in een dagvaardingsexploot op straffe van nietigheid de naam behoort te zijn vermeld van degene op wiens verzoek de betekening geschiedt (hierna: de rekwirant). Een gebrek in een exploot van dagvaarding dat nietigheid meebrengt, kan volgens art. 120 lid 2 Rv. worden hersteld bij exploot, uitgebracht voor de roldatum. Bij het uitbrengen van dat exploot dient volgens art. 120 lid 3 Rv. de voor dagvaarding voorgeschreven termijn in acht te worden genomen; indien daardoor de roldatum niet kan worden gehandhaafd, dient een andere roldatum te worden aangezegd. 

  3.4.2 Een exploot dat de naam van de rekwirant onjuist of onvolledig vermeldt, lijdt aan een gebrek dat de geldigheid van het exploot niet aantast (vgl. HR 22 december 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0996, NJ 1990/689). Dat brengt echter niet mee dat een dergelijk gebrek in een dagvaardingsexploot niet vatbaar zou zijn voor herstel bij exploot, uitgebracht voor de roldatum. Het geval van een onjuiste of onvolledige naamsvermelding van de rekwirant in een dagvaardingsexploot moet dan ook voor de toepassing van art. 120 lid 2 Rv op één lijn worden gesteld met het geval waarin een dagvaardingsexploot de naam van de rekwirant in het geheel niet vermeldt.

  3.4.3 Het voorgaande laat onverlet dat na het aanbrengen van de zaak herstel van een onjuiste of onvolledige naamsvermelding kan plaatsvinden met toepassing van de regels van het arrest HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, NJ 2015/307, rov. 5.5.3.”

  Zie voor dit laatste arrest HR 13 december 2013 (Montis Design door fusie opgegaan in Montis Holding). Deze uitspraken worden behandeld op de pagina Dagvaarding.

  [MdV, 14-05-2023]

  Uitspraak

  ECLI:NL:HR:2016:668

  Hoge Raad

  15-04-2016

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   HR 15 april 2016 (Getronics Global Services B.V./Top Mehrwert-Logistik GMBH & Co. KG)

   Foute of helemaal geen naam van de rekwirant in exploot van dagvaarding kan worden hersteld met een herstelexploot

   De Hoge Raad overwoog naar aanleiding van de cassatieklacht, dat de appeldagvaarding ‘zonder rechtsgevolg had dienen’ te blijven wegens gebreken als volgt:

   “3.4.1 Uit de artikelen 120 lid 1, 111 lid 2 en 45 lid 3, aanhef en onder b, Rv. volgt dat in een dagvaardingsexploot op straffe van nietigheid de naam behoort te zijn vermeld van degene op wiens verzoek de betekening geschiedt (hierna: de rekwirant). Een gebrek in een exploot van dagvaarding dat nietigheid meebrengt, kan volgens art. 120 lid 2 Rv. worden hersteld bij exploot, uitgebracht voor de roldatum. Bij het uitbrengen van dat exploot dient volgens art. 120 lid 3 Rv. de voor dagvaarding voorgeschreven termijn in acht te worden genomen; indien daardoor de roldatum niet kan worden gehandhaafd, dient een andere roldatum te worden aangezegd. 

   3.4.2 Een exploot dat de naam van de rekwirant onjuist of onvolledig vermeldt, lijdt aan een gebrek dat de geldigheid van het exploot niet aantast (vgl. HR 22 december 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0996, NJ 1990/689). Dat brengt echter niet mee dat een dergelijk gebrek in een dagvaardingsexploot niet vatbaar zou zijn voor herstel bij exploot, uitgebracht voor de roldatum. Het geval van een onjuiste of onvolledige naamsvermelding van de rekwirant in een dagvaardingsexploot moet dan ook voor de toepassing van art. 120 lid 2 Rv op één lijn worden gesteld met het geval waarin een dagvaardingsexploot de naam van de rekwirant in het geheel niet vermeldt.

   3.4.3 Het voorgaande laat onverlet dat na het aanbrengen van de zaak herstel van een onjuiste of onvolledige naamsvermelding kan plaatsvinden met toepassing van de regels van het arrest HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, NJ 2015/307, rov. 5.5.3.”

   Zie voor dit laatste arrest HR 13 december 2013 (Montis Design door fusie opgegaan in Montis Holding). Deze uitspraken worden behandeld op de pagina Dagvaarding.

   [MdV, 14-05-2023]

   Uitspraak

   ECLI:NL:HR:2016:668

   Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!