<2021, Redactie | Thijs Lucas

Thijs Lucas

Thijs Lucas studeert Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Thijs is bestuurslid geweest van Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus.

Bijdragen voor Lawyrup

In 2018 heeft Thijs bijdragen geschreven voor Lawyrup. Thijs heeft met name onderdelen van de kennisbank in het Burgerlijk procesrecht geschreven, onder meer over Herroeping van vonnissen en Verzet.

Masterstudent Staats- en Bestuursrecht

Inmiddels is Thijs omgeschakeld naar het Staats- en Bestuursrecht en is hij werkzaam als stagiair bij Berenschot.

Thijs-Lucas

Thijs Lucas

Thijs Lucas

Thijs Lucas studeert Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Thijs is bestuurslid geweest van Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus.

Bijdragen voor Lawyrup

In 2018 heeft Thijs bijdragen geschreven voor Lawyrup. Thijs heeft met name onderdelen van de kennisbank in het Burgerlijk procesrecht geschreven, onder meer over Herroeping van vonnissen en Verzet.

Masterstudent Staats- en Bestuursrecht

Inmiddels is Thijs omgeschakeld naar het Staats- en Bestuursrecht en is hij werkzaam als stagiair bij Berenschot.

Thijs-Lucas

Thijs Lucas