Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Een besloten vennootschap kan op basis van art. 2:19 lid 1 aanhef en sub a B.W. worden ontbonden door een besluit van de aandeelhouders. Voor andere rechtspersonen geldt een vergelijkbare regel. Wanneer de vennootschap op het moment van vereffening geen baten meer heeft, die vereffend moeten worden, dan houdt de rechtspersoon door het ontbindingsbesluit op…