Overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten (Afd. 2, Titel 4, Boek 3 B.W.)

Inleiding overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten

De overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten is geregeld in Afd. 2, Titel 4 Boek 3 B.W. (art. 3:83 t/m 3:98 B.W.).

Subpagina’s

De verschillende onderwerpen die in deze afdeling aan de orde komen, worden besproken in de volgende subpagina’s:

overdraagbaarheid (art. 3:83 B.W.)

geldige titel (art. 3:84 B.W.)

revindicatie gestolen goed (art. 3:86 B.W.)

overdracht onroerend goed (art. 3:89 B.W.)

overdracht van roerende zaken (art. 3:90 B.W.)

eigendomsvoorbehoud (art. 3:92 B.W.)

cessie (overdracht vorderingen) (art. 3:94 B.W.)

[MdV, 10-05-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.