Bijzondere verplichtingen werknemer (art. 7:659 t/m 7:661 B.W.)

Inleiding bijzondere verplichtingen werknemer

De wetgever heeft voor de werknemer ook een aantal bijzondere verplichtingen in de wet opgenomen. De betreffende bepalingen vinden we in Afd. 7 van Titel 10 Boek 7  (art. 7:659 t/m 7:661 B.W.).

Hier zien we weer een aantal van de centrale thema’s terugkeren: schriftelijkheidseisen, bescherming tijdelijke werknemers, zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid voor de werknemer en bijdragen aan de beschikbaarheid voor arbeid, ook bij ziekte.

Arbeid zelf verrichten

Een essentieel vereiste is het bepaalde in art. 7:659 B.W.: de werknemer moet de arbeid zelf verrichten. Doet hij dat niet dan ontbreekt een kenmerkend element en is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Gezagsverhouding

Ook typerend voor het dienstverband (de ondergeschiktheid van de werknemer en de instructiebevoegdheid van de werkgever) is de verplichting van art. 7:660 B.W.: de werknemer moet de instructies van de werkgever opvolgen. Doet hij dat niet, dan kan dit zelfs resulteren in ontslag. Het moet natuurlijk wel gaan om redelijke instructies, die passen binnen de taak en de functie-omschrijving van de werknemer.

Reintegratie

Art. 7:660a B.W. is typerend onderdeel van het streven van de wetgever, om de door ziekte arbeidsongeschikte werknemer weer terug te laten keren in het arbeidsproces. De werknemer moet meewerken aan zijn herstel en zijn re-integratie.

Aansprakelijkheid werknemer beperkt

Art. 7:661 B.W. bepaalt dat de werknemer zelf niet aansprakelijk is voor in het dienstverband veroorzaakte schade, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid. Dit is de codificatie van het arrest Busmaatschappij.

Andere relevante pagina’s

Arbeidsovereenkomst (Titel 10, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen arbeidsovereenkomst (Afd. 1, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Loon (Afd. 2, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Vakantie en verlof (Afd. 3, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Gelijke behandeling (Afd. 4, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Boetebeding, proeftijd en concurrentiebeding (Afd. 5, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever (Afd. 6, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer (Afd. 7, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Rechten van de werknemer bij overgang onderneming (Afd. 8, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Einde van de arbeidsovereenkomst (Afd. 9, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen handelsvertegenwoordigers (Afd. 10, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen uitzendovereenkomst (Afd. 11 Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen voor de zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

De zeevarende in de visserij (Afd. 12a, Titel 10, Boek 7 B.W.)

[MdV, 10-09-2016]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.