LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7A B.W.)Altijddurende rente (Titel 15, Boek 7A B.W.)

Altijddurende rente (Titel 15, Boek 7A B.W.)

Inleiding altijddurende rente

De regeling van de altijddurende rente is opgenomen in Titel 15, Boek 7A B.W.. De regeling omvat 4 bepalingen (art. 7A:1807 B.W. tot en met art. 7A:1810 B.W.).

Definitie altijddurende rente

In art. 7A:1807 B.W. wordt de altijddurende rente aldus gedefinieerd:

“Het vestigen eener altijddurende rente is eene overeenkomst, waarbij de uitleener interessen bedingt, tegen betaling eener hoofdsom welke hij aanneemt niet terug te zullen vorderen.”

Er wordt dus – in hedendaags Nederlands – een bedrag uitgeleend dat niet kan worden teruggevraagd, maar waarover wel voortdurend rente betaald moet worden. Daarmee verschilt deze overeenkomst van de schenking (die ook een wederkerige overeenkomst is): daar wordt immers een bedrag geschonken zonder dat daar een verplichting tegenover komt te staan.

De altijddurende rente wordt aangemerkt als een species van de geldlening: Uit HR 17 februari 1999 (Staatssecretaris van Financiën/X B.V.) vloeit het uitgangspunt voort, dat een overeenkomst van altijddurende rente als bedoeld in artikel 7A:1807 BW als een (bijzondere) overeenkomst van geldlening kwalificeert. Zie ook de pagina Geldlening.

Met betrekking tot een overeenkomst van geldlening heeft te gelden dat zij civielrechtelijk als (bijzondere) overeenkomst van verbruikleen is aan te merken.

Aflossing rente

De rente moet wel worden afgelost, maar er kan worden afgesproken dat deze pas op termijn opeisbaar zal zijn. Die termijn mag maximaal 10 jaar bedragen (art. 7A:1808 B.W.).

Rechtspraak

Rb. Gelderland 20 december 2016 (Fixed-to-Floating Rate Perpetual Capital Securities) – kwalificatie van Fixed-To-Float overeenkomst. Is het een altijddurende rente? Is het een geldlening? Is het kapitaalverstrekking?

Auteur & Last edit

[MdV, 21-01-2019]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.