Maritiem Arbeidsverdrag

Inleiding Maritiem Arbeidsverdrag

Het Maritiem Arbeidsverdrag (MAV) of het Verdrag betreffende maritieme arbeid (Maritime Labour Convention, afgekort MLC 2006), is een verdrag uit 2006 dat tot stand is gekomen in het kader van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Hierin zijn alle bestaande maritieme en andere arbeidsverdragen van de ILO gebundeld. Het verdrag wordt beschouwd als de vierde pijler van de maritieme regelgeving.

Werkingssfeer

In het Maritiem Arbeidsverdrag is de visserijsector niet inbegrepen. Het Maritiem Arbeidsverdrag ziet uitsluitend op de sectoren koopvaardij en de natte waterbouw (de handelsvaart).

Implementatie in het Burgerlijk Wetboek

Het verdrag is in het Nederlands arbeidsrecht geïmplementeerd door toevoeging van Afd. 12 en Afd. 12A aan Titel 10, Boek 7 B.W.. Deze afdeling is toegevoegd aan Titel 10 in verband met art. VIII van de Wet Implementatie Maritiem Arbeidsverdrag van 6 juli 2011 (naar aanleiding van de ratificatie van het Maritiem Arbeidsverdrag van 23 februari 2006). Inwerkingtreding 20 augustus 2013. Zie ook de de pagina Bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12) en de pagina Zeevarende in de visserij (afd. 12A) (die overigens in 2019 is hernoemd tot “Bijzondere bepalingen terzake van de arbeidsovereenkomst in de zeevisserij”).

Zeevisserij

Voor de arbeidsvoorwaarden in de zeevisserij is in 2019 het ILO-Verdrag inzake arbeid in de visserij van 2007 te bekrachtigen (Verdrag nr. 188) in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Daarmee is een aantal bepalingen in de betreffende afdelingen gewijzigd. Zie ook de pagina Verdrag inzake arbeid in de visserij.

Auteur & Last edit

[MdV, 9-02-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.