LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Betalingstransactie (Titel 7B, Boek 7 B.W.)

Betalingstransactie (Titel 7B, Boek 7 B.W.)

Inleiding betalingstransactie

Ter uitwerking van de betalingstransacties in het moderne betalingsverkeer heeft de wetgever in Titel 7b van Boek 7 B.W. voor deze overeenkomst een wettelijke regeling opgenomen. De wettelijke regeling van de betalingstransactie is in de wet opgenomen ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt (bij wet van 15 oktober 2009, zie Stb. 2009, 436). De regeling is per 1 november 2009 van kracht geworden.

De titel bestaat uit 4 afdelingen; algemene bepalingen omtrent de betalingstransactie, instemming met de betaalopdracht, uitvoering van de betalingstransactie en de slotbepalingen omtrent de betalingstransactie. 

Voorwaarden voor toepasselijkheid

De titel betalingstransactie is alleen van toepassing indien een van de betaaldienstaanbieders zich in de Unie bevindt. Afdeling 7B is alleen van toepassing indien op grond van het internationale privaatrecht het Nederlands recht van toepassing is.

Rechtspraak

Kantonrechter 23 juli 2018 (ING Bank/NN) – terugvordering frauduleuze betaling (en verjaring/stuiting)

Auteur & Last edit

[SK, 7-08-2018]

0 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.