Uitvoeringstermijn en valutadatum betalingstransactie (Par. 2)

Inleiding betaalopdrachten, kosten en overgemaakte bedragen 

In Par. 2, Afd. 3, Titel 7b, Boek 7 B.W. zijn zes bepalingen gewijd aan de uitvoeringstermijn en de valutadatum van betalingstransacties. De paragraaf omvat art. 7:536 B.W. tot en met art. 7:541 B.W..

Reikwijdte van de regeling: Euro

In artikel 7:536 B.W. wordt uitgewerkt wat de reikwijdte van deze paragraaf is. Het gaat om de betalingstransacties in euro en de betalingstransacties met slecht één valutawissel tussen de euro en een andere valuta mits de vereiste valutawissel wordt uitgevoerd in de betrokken lidstaat waard de euro niet de munteenheid is en, bij grensoverschrijdende betalingstransacties, de overmaking in euro geschiedt.

Uiterlijk de eerstvolgende werkdag

De betaaldienstverlener van de betaler draagt er zorg voor dat de betaalrekening van de betaaldienstverlener van de begunstigede uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende werkdag voor het bedrag van de betalingstransactie wordt gecrediteerd. Deze termijn kan met een werkdag worden verlengd (art. 7:537 B.W.).

Contante uitbetaling

Als er geen betaalrekening van de begunstigde bij de betaaldienstverlener is, worden de gelden aan de begunstigde ter beschikking gesteld.

Geen consument: eerstvolgende werkdag

Als de begunstigde geen consument is, wordt het bedrag uiterlijk op de eerstvolgende werkdag na de ontvangst van de geldmiddelen op de betaalrekening van de begunstigde beschikbaar gesteld (art. 7:539 B.W.).

Nationale transacties

Er kan voor nationale betalingstransacties een kortere maximale uitvoeringstermijn worden voorzien. Dit volgt uit art. 7:540 B.W..

Er gelden verschillende valutadata voor de creditering en de debitering. De valutadatum van de creditering van de betaalrekening van de begunstigde vervalt op de werkdag waarop het bedrag van de betalingstransactie op de rekening van de dienstverlener van de begunstigde wordt gecrediteerd. De valutadatum van de debitering van de betaalrekening van de betaler vervalt niet vroeger dan het tijdstip waarop het bedrag van de betalingstransactie van die rekening is gedebiteerd (art. 7:541 B.W).

Auteur & Last edit

[SK, 10-11-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.