Pagina inhoud

  Betalingstransactie (Titel 7B, Boek 7 B.W.)

  Inleiding betalingstransactie

  Ter uitwerking van de betalingstransacties in het moderne betalingsverkeer heeft de wetgever in Titel 7b van Boek 7 B.W. voor deze overeenkomst een wettelijke regeling opgenomen. De wettelijke regeling van de betalingstransactie is in de wet opgenomen ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt (bij wet van 15 oktober 2009, zie Stb. 2009, 436). De regeling is per 1 november 2009 van kracht geworden.

  De titel bestaat uit 4 afdelingen; algemene bepalingen omtrent de betalingstransactie, instemming met de betaalopdracht, uitvoering van de betalingstransactie en de slotbepalingen omtrent de betalingstransactie. 

  Voorwaarden voor toepasselijkheid

  De titel betalingstransactie is alleen van toepassing indien een van de betaaldienstaanbieders zich in de Unie bevindt. Afdeling 7B is alleen van toepassing indien op grond van het internationale privaatrecht het Nederlands recht van toepassing is.

  Bestuursrechtelijke regeling financieel toezicht

  De Wet op het financieel toezicht (van september 2006) regelt de bestuursrechtelijke kant van de betalingstransactie. In art. 1:1 Wft worden de voor de betalingstransactie relevante begrippen gedefinieerd. In art. 1:5a Wft wordt bepaald, welke diensten niet als betaaldiensten in de zin van de Wft worden aangemerkt.

  Blijkens art. 2:3.0b Wft is voor het mogen verrichten van betalingstransacties een vergunning van de Nederlandse Bank vereist. De wet geeft verdere bepalingen over de wijze waarop banken en “afwikkelondernemingen” zich moeten kwijten van hun taak bij het uitvoeren van betalingstransacties.

  Rechtspraak

  Kantonrechter 23 juli 2018 (ING Bank/NN) – terugvordering frauduleuze betaling (en verjaring/stuiting)

  Auteur & Last edit

  [SK, 7-08-2018; MdV 23-04-2021]

  Pagina inhoud

   Betalingstransactie (Titel 7B, Boek 7 B.W.)

   Inleiding betalingstransactie

   Ter uitwerking van de betalingstransacties in het moderne betalingsverkeer heeft de wetgever in Titel 7b van Boek 7 B.W. voor deze overeenkomst een wettelijke regeling opgenomen. De wettelijke regeling van de betalingstransactie is in de wet opgenomen ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt (bij wet van 15 oktober 2009, zie Stb. 2009, 436). De regeling is per 1 november 2009 van kracht geworden.

   De titel bestaat uit 4 afdelingen; algemene bepalingen omtrent de betalingstransactie, instemming met de betaalopdracht, uitvoering van de betalingstransactie en de slotbepalingen omtrent de betalingstransactie. 

   Voorwaarden voor toepasselijkheid

   De titel betalingstransactie is alleen van toepassing indien een van de betaaldienstaanbieders zich in de Unie bevindt. Afdeling 7B is alleen van toepassing indien op grond van het internationale privaatrecht het Nederlands recht van toepassing is.

   Bestuursrechtelijke regeling financieel toezicht

   De Wet op het financieel toezicht (van september 2006) regelt de bestuursrechtelijke kant van de betalingstransactie. In art. 1:1 Wft worden de voor de betalingstransactie relevante begrippen gedefinieerd. In art. 1:5a Wft wordt bepaald, welke diensten niet als betaaldiensten in de zin van de Wft worden aangemerkt.

   Blijkens art. 2:3.0b Wft is voor het mogen verrichten van betalingstransacties een vergunning van de Nederlandse Bank vereist. De wet geeft verdere bepalingen over de wijze waarop banken en “afwikkelondernemingen” zich moeten kwijten van hun taak bij het uitvoeren van betalingstransacties.

   Rechtspraak

   Kantonrechter 23 juli 2018 (ING Bank/NN) – terugvordering frauduleuze betaling (en verjaring/stuiting)

   Auteur & Last edit

   [SK, 7-08-2018; MdV 23-04-2021]

   Betalingstransactie (Titel 7B, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!