LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Borgtocht (Titel 14, Boek 7 B.W.)

Borgtocht (Titel 14, Boek 7 B.W.)

Inleiding borgtocht

De wetgever heeft in Boek 7 Burgerlijk Wetboek de borgtocht – net als bvb. de huurovereenkomst, de arbeidsovereenkomst enz. – als een afzonderlijk geregelde “benoemde” overeenkomst uitgewerkt. Deze regeling staat in Titel 14 Boek 7 B.W..

Art. 7:850 B.W. lid 1 definieert de borgtocht als de overeenkomst waarbij de borg zich tegenover de schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis, die de hoofdschuldenaar (d.w.z. een derde) heeft.

De borgtocht is een species van de hoofdelijke aansprakelijkheid (art. 6:8 B.W.). Het verschil is dat de borg niet voor een eigen verbintenis aansprakelijk is, maar voor de verbintenis van een ander. Bij hoofdelijkheid zijn meerdere partijen gelijkelijk aansprakelijk voor dezelfde (ondeelbare) verbintenis.

De borgtocht is uitgewerkt in een drietal Afdelingen.

– Algemene bepalingen borgtocht

– Borgtocht particulieren

– Onderlinge verhouding borgen

Auteur & Last edit

[MdV, 28-07-2016; links bijgewerkt 9-3-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.