LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Goederenkrediet (Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Goederenkrediet (Titel 2B, Boek 7 B.W.)

Inleiding goederenkrediet

Koop op afbetaling en huurkoop zijn sinds 1-1-2017 geregeld onder de noemer: “goederenkrediet” (zie art. 7:84 B.W.)

De Titel is onderverdeeld in drie afdelingen, waarvan de 1e de kredietovereenkomsten met consumenten regelt voor roerende goederen (niet zijnde registergoederen).

De 2e afdeling regelt huurkoop van onroerende zaken, en de 3e geeft speciaal een regeling voor consumentenkrediet voor zaken, die bestemd zijn voor bewoning.

Auteur & Last edit

[MdV, 30-12-2017]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.