Pagina inhoud

  Goederenkrediet roerende zaken niet-registergoederen (Afd. 1, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

  Inleiding goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen

  De regeling van goederenkrediet met betrekking tot roerende zaken (excl. registergoederen) is sinds 1 januari 2017 opgenomen in Afd. 1, Titel 2B, Boek 7 B.W.. Dit als onderdeel van de herschikking en samenvoeging van de regelingen betreffende consumentenbescherming. De regeling telt 17 bepalingen, art. 7:85 B.W. tot en met art. 7:100 B.W..

  Definitie van goederenkrediet

  In art. 7:85 lid 1 B.W. wordt de definitie van goederenkrediet gegeven:

  “Een kredietovereenkomst ter zake van het verschaffen van het genot door de kredietgever aan de kredietnemer van een roerende zaak, niet zijnde een registergoed, mits de termijn waarbinnen het krediet moet worden terugbetaald langer is dan drie maanden nadat het krediet ter beschikking is gesteld, dan wel met het verschaffen van het genot van de zaak een aanvang is gemaakt”.

  Hier valt dus niet een “aandelenlease” onder, want aandelen zijn geen roerende zaak. Zie de pagina Begripsbepalingen.

  Daaronder is wel begrepen een samenstel van overeenkomsten die een commerciële eenheid vormen in de zin van artikel 7:57 lid 5 B.W. (art. 5:57 B.W. is onderdeel van de bepalingen in Afd. 2A Consumentenkredietovereenkomsten, uitvoeringsregels EU-richtlijn consumentenbescherming).

  Huurkoop

  Huurkoop is een specifieke, nadere regeling van koop op afbetaling (een zgn. “lex specialis”). Wanneer zowel de wettelijke regeling van het consumentenkrediet op een overeenkomst toepasselijk is, prevaleert in geval van strijdigheid Titel 2A: zie art. 7:85 B.W..

  Koop op afbetaling

  De overeenkomst van koop op afbetaling is een variatie op de koopovereenkomst. Zoals de naam al aangeeft zit het verschil er in, dat de koopsom niet ineens wordt voldaan, maar in termijnen (op afbetaling).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 22-09-2018]

  Goederenkrediet roerende zaken niet-registergoederen (Afd. 1, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Goederenkrediet roerende zaken niet-registergoederen (Afd. 1, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

   Inleiding goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen

   De regeling van goederenkrediet met betrekking tot roerende zaken (excl. registergoederen) is sinds 1 januari 2017 opgenomen in Afd. 1, Titel 2B, Boek 7 B.W.. Dit als onderdeel van de herschikking en samenvoeging van de regelingen betreffende consumentenbescherming. De regeling telt 17 bepalingen, art. 7:85 B.W. tot en met art. 7:100 B.W..

   Definitie van goederenkrediet

   In art. 7:85 lid 1 B.W. wordt de definitie van goederenkrediet gegeven:

   “Een kredietovereenkomst ter zake van het verschaffen van het genot door de kredietgever aan de kredietnemer van een roerende zaak, niet zijnde een registergoed, mits de termijn waarbinnen het krediet moet worden terugbetaald langer is dan drie maanden nadat het krediet ter beschikking is gesteld, dan wel met het verschaffen van het genot van de zaak een aanvang is gemaakt”.

   Hier valt dus niet een “aandelenlease” onder, want aandelen zijn geen roerende zaak. Zie de pagina Begripsbepalingen.

   Daaronder is wel begrepen een samenstel van overeenkomsten die een commerciële eenheid vormen in de zin van artikel 7:57 lid 5 B.W. (art. 5:57 B.W. is onderdeel van de bepalingen in Afd. 2A Consumentenkredietovereenkomsten, uitvoeringsregels EU-richtlijn consumentenbescherming).

   Huurkoop

   Huurkoop is een specifieke, nadere regeling van koop op afbetaling (een zgn. “lex specialis”). Wanneer zowel de wettelijke regeling van het consumentenkrediet op een overeenkomst toepasselijk is, prevaleert in geval van strijdigheid Titel 2A: zie art. 7:85 B.W..

   Koop op afbetaling

   De overeenkomst van koop op afbetaling is een variatie op de koopovereenkomst. Zoals de naam al aangeeft zit het verschil er in, dat de koopsom niet ineens wordt voldaan, maar in termijnen (op afbetaling).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 22-09-2018]

   Goederenkrediet roerende zaken niet-registergoederen (Afd. 1, Titel 2B, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!